Demonstratie We Are 1 Eindhoven

Vandaag was er een demonstratie/bijeenkomst tegen de wederom dreigende Pegidademonstratie van aanstaande zondag. Inmiddels is die in elk geval op die dag verboden door burgemeester Jorritsma, maar dan slechts om praktische redenen,  zoals het niet genoeg tijd hebben om een en ander goed te beoordelen en voldoende hulpdiensten in te schakelen, zoals collega Pyt hier al uitlegde.

Echter, Gauleiter Wagensfeld pardon -veld heeft alweer voor aanstaande donderdag een demonstratie aangevraagd, omdat dat tijdsargument dan niet meer geldt. Ja, dat krijg je Jorritsma, als je dergelijke facistische criminelen niet gewoon direct de mogelijkheid ontzegt in je stad moslims te komen provoceren, intimideren en beledigen.

En daarom was deze tegendemonstratie wel degelijk nog steeds van belang, want dat was de boodschap van elke spreker: dit zijn geen demonstraties, dit zijn provocaties.

Anemoon Langenhoff, een van de organisatoren, legde uit hoe ze het demonstratierecht van essentieel belang vindt, en dat dat ook gerespecteerd moet worden als het heel onaangename meningen zijn. Dat zij zelfs vond dat die zwarte schermen bij de eerste Pegidademonstratie te ver gingen, en daar kun je inderdaad over discussiëren. Het is nogal zinloos als je mag demonstreren maar dat je dan niet gezien mag worden. Je kunt er nu over lachen dat dat Pegida gebeurt, maar de volgende keer gebeurt het met je eigen demonstratie. Maar ook zei ze dat het hier geen gewone demonstratie meer betrof, dat er discriminerende teksten afgespeeld werden (“Imagine there’s no islam”, op de wijs van John Lennons Imagine), en ook dat de hernieuwde pogingen van Pegida een demonstratie te houden slechts pogingen tot treiteren zijn. Ik vind treiteren daarbij overigens een te onschuldige term. Het is pure intimidatie van een minderheid.

Het was een punt dat door meerdere sprekers gemaakt werd, en iets wat ikzelf ook al eerder zei. Het lijkt erop dat al de aanwezigen hen doorzagen en niet in verwarring gebracht werden door de schijnheilige claim op vrijheid van meningsuiting door Pegida.

Eén van hen, een jonge moslim, hield een indringend verhaal over hoe uitputtend het is je – sinds 11 september 2001 – steeds weer te moeten verantwoorden als moslim voor dingen die moslims in een heel ander deel van de wereld deden, met wie jij niets te maken hebt en welk soort dingen jij ook niet doet. Hoe het vooral voelt om je niet gewenst te voelen in het land waarin je opgegroeid bent.

Een andere, ad hoc, spreker was een vluchteling uit Syrië, en hij vertelde hoe de eerste indruk van Eindhoven op hem the City of Angels was (that’s a first…), en dat we ons dat niet moesten laten afpakken.

Er was een spreekster, Miranda, een inwoonster van de betreffende wijk waar de Al Fourqaanmoskee staat, die vertelde enorm geschrokken te zijn van de rellen van afgelopen weekend. Ze legde ook uit dat men er absoluut geen problemen heeft met die moskee, dat er ook geen problemen met discriminatie of racisme zijn, en dat men daar dan ook absoluut niet zit te wachten op demonstraties als die van Pegida. Het was een punt dat ook weer door andere sprekers werd gemaakt, dat àls je al een demonstratie toestaat, dan niet in die wijk.

Er waren ook een paar leden van de Gele Hesjesbeweging Eindhoven aanwezig, die graag wilden benadrukken dat ze absoluut niet achter deze demonstraties van Pegida stonden, hoezeer ze het recht op demonstratie op zichzelf ook waardeerden. Dat was toch ook mooi om te horen, omdat de Gele Hesjes zich nu niet bepaald overal en altijd zo voorbeeldig gepresenteerd hebben. Maar goed, gezien het feit dat het zo’n jonge beweging is zal die ook nog niet zo uniform zijn.

Tot slot waren er op de slechts enkele dagen geleden gecreëerde petitie om de Pegidademonstratie te verbieden bijna 3500 reacties gekomen. Het resultaat ervan werd overhandigd aan wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) Die meedeelde erg blij te zijn met een vertoon van solidariteit en eenheid als deze demonstratie.