Demonstratie voor Molentree

Molentree is een antithese van Brexit. Moldavië zou snel entree in de EU kunnen maken door aansluiting bij Roemenië. Een kleine 100.000 manifestanten op een bevolking van nog geen 3,5 miljoen hebben begin vorige week hereniging geëist. Moldavië maakte in het interbellum al eerder deel uit van Roemenië. Dat duurde weliswaar slechts 22 jaar maar op die korte periode ligt wel de focus want geschiedenis is vooral een instrument van het heden.

Inkomen (BBP) per hoofd van de bevolking is in Moldavië het laagste in Europa. Volgens wikipedia zit het tussen die van Mongolië en Soedan in. Derhalve is het niet vreemd dat de bevolking het land ontvlucht. Sinds 1991, na de losmaking uit de Sovjet-Unie, is het inwonertal met ruim een miljoen afgenomen, wat ongeveer een kwart van de bevolking is. De economische vooruitzichten van Moldavië als onafhankelijk land zijn uiteraard niet benijdenswaardig.

Maar helaas voor de Moldaviërs ligt het land op een geopolitiek gevoelige plek. Als voormalige Sovjetrepubliek beschouwen Rusland en de huidige Moldavische president Igor Dodon de aansluitingsbeweging als een uitdrukking van een expansionistische manoeuvre van de EU, in casu van lidstaat Roemenië. Moldavië is echter te klein en te onbelangrijk voor de EU om er zich druk over te maken. Weliswaar is er momenteel veel retoriek jegens het ‘slechte’ Rusland en zijn er diplomatieke pesterijen over en weer tussen het Westen en Vladimir Poetin maar die zijn niet substantieel. Een belangrijkere vingerwijzing voor de verhoudingen kwam bijvoorbeeld afgelopen week via de volledige goedkeuring van de Duitse autoriteit voor de constructie van Nord Stream 2, de grote aardgaspijpleiding in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland.