Demissionaire Bleker opent nog even de jacht op beschermde dieren

Natuur moet niet iets zijn waar mensen zich aan ergeren. Natuur is om van te genieten, dat wil ik bereiken.

Beetje asfalteren voor een pannekoekenhuis met ruime parkeergelegenheid. Dat komt, die noordse woelmuis, de meervleermuis en nog wat soorten die de moeite van het vermelden niet waard gevonden worden moeten “de economie” niet in de weg staan. Er moet genoten worden.

Aanvulling
De Vogelbescherming meldt nog twee soorten die vrij wild zijn verklaard door Bleker in zijn nadagen: de grote modderkruiper en de grauwe klauwier.