Decodeer het neoliberalisme met het ‘Klein lexicon van het managementsjargon’

Auteurs Rudi Laermans, Lieven De Cauter en Karel Van Haesebrouck verzamelden de hippe buzzwords van de economische elite in een handig Klein lexicon van het managementsjargon. De ondertitel maakt verdere uitleg overbodig. Dit is Een Kritiek van de nieuwe newspeak.
Newspeak

Voor wie het niet weet. ‘Newspeak’ is een woord dat werd uitgevonden door George Orwell in zijn bekendste werk ‘1984’ (en wie dit boek nog niet kent, of alleen van horen zeggen: kopen en lezen, nog altijd relevant). Newspeak is “spreek- of schrijftaal die de betekenis van woorden verandert om mensen ertoe te brengen op een bepaalde manier te denken”.

In hun inleiding geven de auteurs een woordje uitleg over de ideologie van het neoliberalisme, waarschijnlijk de eerste wereldomvattende ideologie die zijn eigen bestaan ontkent, meer nog, de ontkenning van het eigen bestaan is er een essentieel onderdeel van. Een voorbeeldje: een goede neoliberaal zegt niet ‘sociale uitbuiting’ maar ‘individuele verantwoordelijkheid’.

De auteurs doen meer dan de modewoorden ontrafelen tot hun echte betekenis. Hun boek gaat over ‘de axioma’s die niet in vraag worden gesteld, bijvoorbeeld dat alles en iedereen als een bedrijf kan worden gerund’. Ze beperken zich ook niet tot de ‘vaste waarden’ van het jargon, maar verkennen ook enkele nieuwkomers, zoals ‘draagvlak’ of ‘cocreatie’.

“Dit boekje is gebaseerd op de eenvoudige stelling dat de economisering van alles… een cruciale pijler vormt van de neoliberale hegemonie of de overheersing van het marktfundamentalisme.”

Neen, dit is geen boek om te ‘lezen’ om daarna in de boekenkast te verzeilen. Lees de inleiding en het nawoord (zeer herkenbare verwijzingen naar onder meer de vermarkting van sectoren die helemaal niet in de markt thuishoren: gezondheidszorg, onderwijs, sociale huisvesting…). Grasduin daarna wat door de inhoudstafel met de volledige lijst van besproken termen. Hou dit essentiële woordenboek voortaan bij de hand, naast je laptop, naast de tv, naast de krant en vergelijk. Hiermee herleid je de prietpraat tot zijn ware dimensie.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be