De zoveelste hoax over Palestijnse schoolboeken

En ja, er is weer heisa over schoolboeken in Palestina. Ditmaal weer eens schoolboeken van UNRWA. Het CIDI, dat  al geruime tijd de stoet moraalridders aanvoert die elke kritiek op Israel onmiddellijk als antisemitisch betitelen, heeft al gesignaleerd dat de UNRWA-boeken ”vol staan met haat’‘. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken, die waarschijnlijk nog steeds volhoudt dat de VS ”even handed” is in het Israelisch-Palestijnse conflict, riep al dat geld voor UNRWA afhankelijk is van de vraag of de schoolboekjes (opnieuw) zullen worden gekuist. En het opperhoofd van joods Nederland, Ronny Naftaniël – hij is de niet gekozen voorzitter van het overkoepelende Centraal Joods Overleg (CJO) -, citeerde minister Blinken met instemming, waarbij hij een citaat voegde van de Israelische ultra krant The Jerusalem Post.

Wat is er aan de hand? Een club ”IMPACT-se” geheten heeft 27 schoolboeken tegen het licht gehouden. Daarbij werden 17 voorbeelden gevonden van zaken die volgens de principes van de organisatie (die ontleend zouden zijn aan Unesco- en VN-resoluties) getuigden van haat of opruiing, een gebrek aan respect of een gebrek aan de bedoeling om ”peacemaking abilities” op te bouwen.

Wat zeiden de 17 voorbeelden? We doen een greep.  Voorbeeld 11 laat een plaatje zien van een opa en zijn kleinzoon die een afbeelding bekijken van de Aqsa-moskee in Jeruzalem.  De vraag erbij luidt: ”Wat is de hoofdstad van Palestina?” En: ”Wat is onze plicht ten opzichte van Palestina en Jeruzalem?” Het is mogelijk dat IMPACT-se hier haat in ziet, maar – helaas voor de organisatie (en voor het CIDI, Blinken en Naftaniël) –  Oost-Jeruzalem is volgens het internationaal recht nu eenmaal – echt hoor – de hoofdstad van Palestina. 

Voorbeeld 6) dan  Een zinnetje: ”Palestijnen zijn niet bang de vijand tegemoet te treden”. Of  twee andere zinnetjes uit voorbeeld 7), een taalles: ”De bezetter bedrijft allerlei soort wreedheden.” En: ”We zijn een bezet volk.” Of voorbeeld 8): ”Jihad op de manier van God is de weg naar roem”. Tja, wat moet je hier nu van zeggen? Zou ”zionisten zijn niet bang hun vijanden tegemoet te treden” wel hebben gemogen?” En moeten de Palestijnen maar vergeten dat ze een bezet volk zijn, en dat er wreedheden tegen hen worden bedreven? En weten ze bij IMPACT-se niet dat er een grote en een kleine jihad bestaan? De grote jihad is de jihad die je tegen jezelf voert om goed te blijven doen en het rechte pad te blijven bewandelen. De kleine jihad is – bijvoorbeeld – een jihad om iets te bevrijden. Maar  je best doen om geld in te zamelen voor een goed doel is ook al zo’n jihad. Zo kan de regering ook een jihad beginnen om de armoede te bestrijden. Bij IMPACT-se lijken dit soort dingen onbekend.

Voorbeeld 3) dan maar. Voorbeeldzinnetjes in taaloefeningen: ”De mujahid (strijder/nastrever van een doel) nam wraak.” Of: ”de muqawam (verzetsstrijder) overwon”. Of voorbeeld 5)…..een sura van de Quran waarin wordt gezegd dat ongelovigen op een dag in het hellevuur zullen worden geworpen, ze zullen proberen te vluchten maar zullen gegrepen worden bij hun enkels en met gloeiend koper worden overgoten. Nogal eng. Maar spreekt hieruit haat? IMPACT-se vindt blijkbaar van wel.  

In voorbeeld 15) wordt leerlingen gevraagd een dorp of stadje te noemen dat (in 1948) door de Israelische bezetting is verwoest. In voorbeeld 13) wordt verteld over van een man die in 1948 zijn dorp moest verlaten. ”Wat dwong de schrijver zijn dorp te verlaten?”is de vraag aan de leerlingen. In hetzelfde voorbeeld wordt ”Het recht op terugkeer” een mensenrecht genoemd. IMPACT-se vindt dat duidelijk fout, ook al is het recht op terugkeer van oorlogsslachtoffers (ook in vergelijkbare andere gevallen) door de VN als zodanig erkend. En tenslotte voorbeeld 16) waarbij twee beroemd citadellen in Palestina worden genoemd: de Qal’at Murad (Jeruzalem Citadel) bij Bethlehem/al-Khadr en Shefa ‘Amru in Tiberias. Die laatste plaats is inderdaad (zoals IMPACT-se opmerkt) nu Israel. Maar het is nog steeds één van de klassieke citadellen van Palestina. 

Blijkbaar – en dat is geen onverwachte conclusie – vindt IMPACT-se (dat geheel uit Israeli’s en andere joden is samengesteld, met in hun ”Raad van toezicht” intussen ook tenminste twee moslims uit de Verenigde Arabische Emiraten) dat Palestijnen hun verleden niet mogen onthouden en over hun heden niet mogen nadenken. Gewoon alles uitwissen, je hele geschiedenis en identiteit. Ook mogen ze alleen in hun taallessen zinnen en woorden vervoegen die totaal  niets met concrete zaken te maken hebben. Zoiets als ”wanneer de zon schijnt wordt het warm” of ”Van veel eten word je dik”. Het CIDI, Blinken en Naftaniël vinden dat natuurlijk ook allemaal. Anders spreekt er immers ”haat” uit die zinnen. Of misschien wel een gebrek aan vredesbereidheid. Volgens dit rapport van IMPACT-se dan, dat de  zoveelste hoax is over antisemitische, haatzaaiende en opruiende schoolboeken. Van Palestijnen wel te verstaan.  

Intussen zijn er  – dat moet gezegd – onder de voorbeelden die IMPACT-se noemt ook dingen waarbij je je kan afvragen of  ze wel in een schoolboek thuishoren. Zoals een stukje tekst dat de leerlingen een familielid moeten laten dicteren en waarvan ze later de spelling moet nazien: ”Echter, de Arabieren die ons nastonden hebben helaas de vijand erkend en zijn zaken met hem gaan doen wat de vastbeslotenheid van onze zonen ondermijnde en de bezetting verlengde. Maar er zal een dag komen dat dit land zal terugkeren tot ons en onze zonen, en onze vijanden zullen – zo God het wil – dan worden verbannen als falende verliezers.” Is dat haat of te weinig vredeswil? Ik zou het niet kunnen zeggen. Het is de Palestijnse realiteit. Wèl spreekt er irritatie uit over die VAE-moslims en hun hypocriete houding jegens de Palestijnen. IMPACT-se, Naftaniël, het CIDI, Blinken en al die andere Israel-supporters vinden dat natuurlijk wel degelijk anti-vrede. Maar al die supporters zouden dan toch eens een keer de Israelische leerboekjes moeten lezen. Om te zien wat daar over de ‘kaart van Palestina’ wordt gezegd. of hoe de Palestijnen daarin worden afgeschilderd als mensen  met rechten, als gelijken, met wie men een voor allen rechtvaardige vrede zou willen sluiten.  Niet dus. No way. Nada. De Palestijnen hebben waarschijnlijk gelijk. de Israeli’s zijn inderdaad losers.