De zogenaamd vrije pers speelt voor politieverklikker in Engeland

Voorop de Boris Broadcasting Corporation, of ze ooit echt onafhankelijke journalistiek heeft bedreven is een open vraag. Maar op dit ogenblik plaatst zij met vele andere media vijftien foto’s die de politie verspreidt van demonstranten in Bristol, van die mooie dag waarop slavenjager Edward Colston van zijn sokkel werd gehaald en door de straten werd gerold naar zijn bijna-definitieve bestemming: de plomp.
Het beeld is later opgevist en je kunt het zien als mogelijk toekomstig museummateriaal op de foto die dit bericht begeleidt.

Het sufferdje van Bristol plaatst de politiefoto’s niet, is de boodschap van onderhavig artikel. Er is zo lang gepleit voor het verwijderen van het beeld dat het ongepast zou zijn medeplichtig te zijn aan het “opsporen” van noodzakelijkerwijze willekeurige demonstranten van 7 juni jongstleden. Het is een concessie, een zwakke (andere plaatselijke kranten onder de redactie van Bristol-Postredacteur Mike Norton plaatsen de foto’s immers wel).

Ik heb mij gemeld als de Statue Protesters op twitter. Het is een kleine moeite het te doen dus aarzel niet!