De wreedste maand

April is de wreedste maand, zij brengt
Seringen voort uit het dode land, mengt
Mijmering en verlangen, woelt
Óp verdofte wortels met lenteregen.


T.S. Eliot draagt The waste land voor, de tekst bijvoorbeeld hier.