De wildernis op deze planeet verdwijnt in rap tempo

In de afgelopen 20 jaar is wereldwijd maar liefst 10% van alle wildernis verdwenen (zo’n 3,3 miljoen vierkante kilometer) en als dat zo doorgaat, zal er tegen het jaar 2100 niets meer van over zijn. Oorzaken zijn vooral mijnbouw, illegale kap, bosbranden bedoeld om aan landbouwgrond te komen en het boren naar olie en gas.

De kans op uitsterven van bedreigde diersoorten is daardoor zodanig toegenomen dat geologen spreken van een crisissituatie. Sommigen verwachten dat er een massale uitroeiing voor de deur staat die vergelijkbaar is met het effect van de meteoor die 66 miljoen jaar geleden de dinosauriërs wegvaagde.

Bron en verder lezen: The Independent