De werkelijke Lodewijk Asscher achter het maskertje…

Wij hebben bij de aanstelling van de poppetjes van Rutte 2 de personen zelf al eens onder de loep genomen, waaronder natuurlijk ook Lodewijk Asscher. Wat ons toen al het meest opviel, en nog steeds opvalt, is de agenda en de persoonlijkheid van Asscher. Als persoon heeft hij van nature weinig sociaals in zich en als je dit koppelt aan een grote afwezigheid van materiekennis en bestuurlijke ervaring, kun je van hem persoonlijk en professioneel weinig verwachten.

En dat zie je dan vervolgens ook weer terug in zijn optreden. Zich vaak dekkend en verschuilend achter veel anderen, overigens, precies wat Wouter Bos ook zo goed kon, blijkt er van enig helder eenduidig beleid van hem, geen enkele sprake. Sterker, door inertie, incompetentie en vooral afwezigheid van materiekennis, zal er niets terecht komen van de stappen die Lodewijk Asscher zet waarna je zal concluderen, dat hij er als politieke persoonlijkheid, niet is geweest voor de mensen die hij ten dienste zou moeten staan. De belastingbetaler.

Waarbij je alleen maar kan concluderen dat Lodewijk Asscher niets meer of minder is dan de meeste hedendaagse politici. Vooral begaan en bezig met zichzelf, zijn netwerkje, zijn rugdekking maar niet waarvoor hij uiteindelijk zichzelf laat betalen. Ten dienste staan van de mensen die dit werkelijk nodig hebben.