De VVD wil pitspoezen op geasfalteerd onkruid bij Zandvoort

Vergaderjaar 2018–2019
30 234 Toekomstig sportbeleid
Nr. 222 MOTIE VAN HET LID VAN AALST Voorgesteld 18 juni 2019
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat: • het zeer te betreuren is dat de pitspoes door de FIA in de ban is gedaan en dreigt te ontbreken op Zandvoort 2020; • hiermee vrouwen hun baan wordt afgepakt;
• hiermee wordt toegegeven aan feministische betutteling;
van mening dat:
• pitspoezen net zozeer bij de Formule 1 horen als de auto’s;
• alleen een enorme zeikerd of jaloerse social justice warrior een mooie vrouw als een probleem ziet;
verzoekt de regering, aan de organisatie van de Formule 1 duidelijk te maken dat de aanwezigheid van de pitspoes op Zandvoort 2020 belangrijk is en deel uitmaakt van de Nederlandse autosporttraditie,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Aalst

– Roy van Aalst, een van de vele PVV-volksvertegenwoordigers van wie je eigenlijk nooit hoort en dat zou je graag zo willen houden.
De motie kreeg de steun van PVV uiteraard, FvD, DENK en VVD.
Dat u niet denkt dat deze partijen zitten te niksen in de Tweede Kamer.