De vraag of Nederland Handelsland is, beantwoord, neigend naar ontkenning

Het loopt al tegen de veertig jaar geleden aan dat ik voor/in een werkgroep onderzoek deed naar de economische verstrengeling tussen wat toen nog West-Duitsland was en Nederland. Ik heb het er eerder over gehad, het is terechtgekomen met zoveel ander werk in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Onder invloed van Duitsland.
Wat mij opviel en bijgebleven is, is dat de Nederlandse industrie destijds vooral sterk was in precisie-onderdelen, voor machines bijvoorbeeld. Je zou het niet verwachten. Die industrie speelt zich buiten het gezichtsveld van de meeste toeschouwers af. Wat jaren geleden sprak ik – ze zijn hier al jaren, want er is al tientallen jaren reden om te vluchten helaas – een Syrische vluchteling die inmiddels als Nederlander in zo’n bedrijf werkte. Die industrie bestaat dus nog, als het ware in het verborgene. Is zij nog zo belangrijk als zij veertig jaar geleden was?

Een ander soort bronnenonderzoek, maar onthullend bij FTM:

Handel is een belangrijke pijler onder het Nederlandse verdienmodel, maar is de reputatie van Nederland als handelsland wel terecht? Hella Hueck (RTL) en Robert Went (WRR) doken in de cijfers en spraken met deskundigen. Over de Nederlandse handel doen allerlei mythes de ronde, ontdekten ze. Ze bespreken er vijf en ze schetsen hun ideeën over de rol van handel in de economie van overmorgen.

Lees hier het hele stuk – en verbaas u er over, net als ik destijds, hoe weinig “we” eigenlijk weten hoe dit land in elkaar steekt en wat er gebeurt. In dit geval gaat het over Nederland als handelsland, wat aansluit bij die industrie – de producten daarvan worden (werden?) verhandeld.