De Vluchtelingenster van België

Toen Ralph van der Geest hier een toespeling maakte op een toekomstige “ster” te dragen door vluchtelingen om de herkenbaarheid te vergemakkelijken was hij al ingehaald door de steeds ongelooflijker werkelijkheid. De badge wordt al ingevoerd. In België.

Het is discriminerend en stigmatiserend om aan asielzoekers die in de open asielcentra verblijven te vragen om steeds een identificatiebadge bij zich te hebben. Zo reageert Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, op het ontwerp van het protocolakkoord van de federale regering, de politie en Fedasil. Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft dan ook een melding gedaan bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

In het ontwerp staat onder meer dat de asielzoekers in open centra “met aandrang” zullen worden gevraagd steeds een identificatiebadge bij zich te hebben.

“Asielzoekers moeten sowieso altijd hun ‘bijlage 26’ bij zich hebben, waarop staat dat ze het statuut van asielzoeker hebben”, aldus Keytsman. Dat document kan steeds opgevraagd worden, zoals ook elke andere inwoner zich moet kunnen identificeren.

Merkwaardigerwijze stelt de verantwoordelijke minister, Jan Jambon, dat de badge niet verplicht zal worden maar dat er “met aandrang” zal worden gevraagd het ding te dragen. Wat dit betekent mag hij nader uitleggen.