De vluchtelingendeal met Tunesië

Na de vluchtelingendeals met Turkije van 2016 en met Libië van 2017 heeft de Europese Unie kortgeleden ook een deal met Tunesië gesloten om de migranten en vluchtelingen tegen te houden. En vooral buiten Europa te houden.

Alle drie de deals zijn door en door racistisch, misdadig en in strijd met het Internationaal Recht en als een van de bronnen daarvan met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

De regeringen van de EU, Turkije, Libië en Tunesië weten dat ook. Maar opnieuw tonen die regeringen dus aan hoe weinig waarde zij hechten aan verklaringen over mensenrechten of aanverwante afspraken. Zij lappen die aan hun laars met de snelheid en het gemak waarmee zij die ook ondertekend hebben.

De deals met Turkije, Libië en Tunesië brengen de corruptheid en omkoopbaarheid van de Turkse, Libische en Tunesische overheden aan het licht. Die maken duidelijk hoe weinig principieel en kritisch de Turkse, Libische en Tunesische overheden zijn als zij smeergeld kunnen ‘verdienen’ in ruil voor het tegenhouden van de vluchtelingen. En daarmee dus in ruil voor schending van de rechten van vluchtelingen als onderdeel van de rechten van de mens…! Daarmee bewijzen de drie overheden ook hun afhankelijke, onderdanige en oneervolle positie ten opzichte van de Europese Unie. Niet bepaald een positie om trots op te zijn.

Het smeergeld dat de Europese Unie in ruil voor de klaring van smerige klussen aan de drie overheden uitbetaalt verdwijnt met absolute zekerheid in de zakken van degenen die in die landen de macht in handen hebben. De Turkse president Erdogan en zijn familie zijn daar rijker door geworden. Net als de machthebbers in Libië. De Tunesische machthebbers zullen dat met zekerheid ook worden.

Zo’n deal wordt wel gesloten met bijvoorbeeld Tunesië om de Afrikaanse vluchtelingen en migranten in Afrika en Tunesië te houden. Maar er bestaat geen soortgelijke deal met bijvoorbeeld Polen om de Oekraïense vluchtelingen in de buurt van Oekraïne en in Polen te houden! Waarom…?

En is het niet de Europese Unie samen met de VS en de NAVO met hun misdadige imperialistische oorlogs- en plunderingspraktijken in Afrika die de oorzaken creëren van de vlucht en migratie van de Afrikanen in de richting van Europa…?

Dat er zoveel Afrikanen en mensen uit andere landen tijdens de oversteek in de Middellandse Zee verongelukken en verdrinken is in de eerste plaats dus te wijten aan de Europese Unie, zijn oneerlijk vluchtelingen- en migratiebeleid en zijn Frontex-bedrijf. De misdadige EU- en VS-praktijken in Afrika creëren ook de bodem voor het ontstaan van mensensmokkelaars die met ‘gammele’ bootjes te werk gaan.

Provocatie en voortzetting van smerige oorlogen, plundering van rijkdommen, uitbuiting, onderwerping en andere imperialistische en neokoloniale praktijken van de Europese Unie en de VS zijn de hoofdoorzaken van de ellende in Afrika en elders die de mensen ertoe dwingt te vluchten of anderszins te migreren.

Het zijn de regeringen van dezelfde Europese Unie-landen die, zo neoliberaal en meer of minder uitgesproken racistisch-populistisch als ze zijn, ten onrechte de vluchtelingen vaak verantwoordelijk stellen voor hun zelf veroorzaakte binnenlandse problemen. Hun binnenlandse problemen met betrekking tot woningnood, werkloosheid, inkomensdaling, koopkrachtverlies, inflatie, armoede, verpaupering, criminaliteit, achteruitgang van het onderwijs en de zorg, afbraak van sociale verworvenheden en andere aspecten van het sociaal bestaan van hun onderdanen. Door de vluchtelingen direct en indirect van hun binnenlandse problemen de schuld te geven trachten de Europese regeringen hun economisch en financieel wanbeleid, hun sociale afbraak en bezuinigingspolitiek en hun corruptie- en oplichtingspraktijken te ‘witwassen’…!

Het zijn deze feiten en die volgorde en samenhang van de feiten die in Europa door neoliberale politici en prominenten, racistische en neofascistische kringen en kapitalistische systeemmedia verzwegen worden. Of ontkend worden.

Maar in weerwil van de ondertekenaars van de misdadige deals zal een ander feit zich onafgebroken blijven voordoen. Dat is het feit dat het vluchten en het vluchtend migreren van mensen uiteindelijk niet tegen te houden is zolang de landen waar die mensen uit vluchten geteisterd worden door smerige conflicten, oorlogen, plundering en uitbuiting door de imperialistische en neokolonialistische EU en VS…!

Inmiddels gaat het ene bericht na het andere viraal over mishandeling en beestachtige bejegening van zwarte Afrikaanse vluchtelingen door de Tunesische overheid en de eronder vallende autoriteiten.

Het is ook erg opmerkelijk. De vluchtelingendeal tussen Tunesië en de EU was nog maar net gesloten of Tunesië drukte de vluchtelingen terug de woestijn in richting Libië en heeft Tunesië de vluchtelingen daar aan de dood overgelaten. In de zinderende hitte van het brandende zand, zonder water, zonder voedsel, zonder medicijnen, zonder ook maar enige minimale humanitaire hulp. En er is geen EU of VS die er wakker van ligt.

Kennelijk vervult de criminele deal ook hier de functie van vrijbrief voor de mishandeling, misbruik en vernietiging van Afrikaanse, vooral zwart-Afrikaanse mensen die hun landen ontvluchten omdat zij daartoe gedwongen worden. Gedwongen door omstandigheden die primair door Europees en Amerikaans kolonialisme en imperialisme gecreëerd zijn en in standgehouden worden.

Momenteel is er een conflict gaande tussen Frankrijk en Niger. Niger heeft de levering van uranium aan Frankrijk stopgezet. Dat mag Niger doen want het uranium in Niger is onaantastbaar nationaal eigendom van Niger en het volk van Niger.  Frankrijk is daar erg boos om geworden en heeft Niger om die reden indirect bedreigd met een militaire interventie. Vijf West-Afrikaanse landen hebben als reactie daarop verklaard Niger te zullen verdedigen als Frankrijk of de NAVO tot een militaire interventie zou overgaan.

Wat als Frankrijk of de NAVO tot een militaire interventie overgaat? Dan zal ook uit Niger vandaan een sterkere vluchtelingenstroom op gang komen in de richting van Europa. Wat moet Frankrijk of de NAVO dus vooral niet doen als die niet wil dat een sterkere stroom van vluchtelingen richting Europa gaat ontstaan?
Juist…!

Dan moet het imperialistische en kolonialistische Frankrijk of de oorlogszuchtige terreurorganisatie NAVO met zijn smerige tengels van Niger en van Afrika afblijven…!!!   

Het wordt tijd om de dekolonisatie van Afrika te voltooien en de imperialisten uit Afrika weg te schoppen…!!!

De grote en zware misdaad die het Westerse imperialisme en de NAVO tegen onder andere Libië en het volk van Libië hebben gepleegd mag niet herhaald worden in Niger of welk ander land dan ook…!!!

Stop de koloniale uitbuiting, stop de imperialistische overheersing en stop de militaire interventie… Dát is de sleutel tot het op natuurlijke wijze stoppen en voorkómen van vluchtelingenstromen en van economische massamigratie…!

Dát is de sleutel waar de volkeren of het brede publiek van Europa en Nederland kennis mee dienen te maken.

  • Uitgelichte afbeelding ontleend aan Stop the War on Migrants