De vlieg die op de koolraap aast

Nee, het afgebeelde plaatje is niet te beluisteren via filmpje of mp3. Het is het enige lied dat ik ken dat inlevingsvermogen in een vlieg toont. Dan niet…
Dus presenteer ik een lied dat mijn schoonvader althans als refrein zong, hij kwam uit Hampshire, waar dit lied blijkbaar ook bekend is/was. Misschien eerder iets om in de pub aan te heffen dan op het veld, maar wie weet.

Uit dagen dat de spuitbus niet ter hand genomen kon worden en er dus volop vliegen waren.

 

 

 

I be a turmut hoer,1)2)
from Wiltshire I do come
My parents they be workin’ folks,
George Watchstraw is my name.
‘Twas on a summer’s morning,
all at the break of day.
I took my hoe and away did go,
some fifteen miles away.

CHORUS
Then some delights in haymaking,
and some delights in mowing,
But of all the jobs as I like best,
Give I the turmut hoeing.
For the fly, the fly,3)
the fly be on the turmuts 4)
It’s all my eye
for I to try
To keep them off the turmuts.

Now I be a tidy sort of a chap,
I soon got I a place,
Like many a Turk, I went to work 5)
and took it by the piece.
I hoed away quite gaily
for good old Farmer Flower,
Who vowed and sweared that I just were
a Tidy old turmut hoer.


Fred Perrier & Villagers From West Lavington, Wiltshire

1) Schoffelaar. Tweelettergrepig
2) Be als onverbogen vorm meermalen in dit lied. Dialect
3) Uit te spreken als vloi. Zwarte vlieg die de oogst dreigt te bederven.
4) =turnip, koolraap
5) Het is een oud lied, het is duidelijk dat die “Turk” aardig bedoeld is. Waar het naar verwijst mag Joost verder weten.


Jezilyn Martyn