De vijfde mei – Theun de Vries

Voor mijn dochtertje

Geef mij je handje. Kom, mijn kind.
Dit is jouw dag. Hoe vreemd je ’t vindt.

Jij weet niet, wat er is gebeurd,
Wat in ons levend is verscheurd

En wat met dood en ondergang
Gered is uit de zwartste dwang

Opdat jij hier, naast mij, zou staan
Als de lantarens branden gaan

En wij voor bloed en offermoed
Ons buigen in de diepste groet -:

Dit land. Dit volk. Ons mensenslag
Het werd bevrijd op deze dag.

Ik leer je schrijven op je lei:
De vijfde Mei. De vijfde Mei.

Die dag. Het einde van de moord
Waarvan het schreeuwen werd gehoord

Van noord tot zuid. De strijd beslecht.
Vijf jaar van gruwelen berecht,

Roof, dolk, gas, kamp, zweep, hongerdood
Gewroken met rechtvaardig lood

Op ’t schuim dat in de hel verdoemd
Nog slechts met vloeken wordt genoemd. –

Jij weet niet, hoe men jouw klein hoofd
Al weer aan de aartsfascist belooft,

Hoe men hem fleemt, met hem pacteert
En jou als slachtlam integreert

Hun NSB werd EDG,
Europa éen! is ’t nieuw houzee,

Nu men het geuzenland verkoopt
En straks tot Duitse gouw herdoopt. –

Jij weet het niet. Maar hoor naar mij.
Denk aan dit uur. De vijfde Mei.

Verdedig hem. En steek de vlag
In deze onvervreemdbre dag.

En houd het vast. Met hand en tand.
Jouw eigen volk. Jouw eigen land.

Kijk naar de torens. Zie dit licht,
Kanaal en polders, het gezicht

Van zee en wolk en bloementuin,
Zie onze graven in het duin.

Is dit, wat eeuwen werd bewaard,
Slechts dertig zilverlingen waard?

Word groot, mijn kind. Word sterk, mijn kind.
Judas komt om. De vrijheid wint.

Vertel je kindren wat ik zei.
Leer hun het woord. De vijfde Mei.

– Enkele kanttekeningen:
Toen Theun de Vries dit schreef, 1954, was hij nog belijdend lid van de CPN, die totdat erevoorzitter-voor-het-leven Paul de Groot werd uitgerangeerd in 1978 vooral anti-Duits was. “Eigen volk” moet men hier zien in oppositie tegen Duitsland, dat als Europese eenheidsstrever weer de macht in Europa wil krijgen. De CPN verwerkte in zijn verkiezingsaffiches tot de jaren tachtig altijd het rood-wit-blauw, desnoods met oranje er bij – een verwijzing naar het verzetsverleden.
EDG is de “Europese Defensie Gemeenschap” die toen niet opgericht is al was er volop sprake van, maar die nu als NAVO en eventueel met inbegrip van de officieel neutrale EU-lidstaten alsnog dichtbij lijkt te komen.