De verplichte eensheid

Na de aanslagen van vrijdagavond in Parijs kwam in Nederland, naast de vele uitingen van verdriet en compassie, ook de hetze weer op gang. Terwijl 127 slachtoffers te betreuren waren en nog niemand wist wie er precies achter de aanslagen zaten, hadden veel rechtse opiniemakers hun commentaren al klaar liggen. Alle moslims waren medeplichtig, net als hun vermeende handlangers, de Gutmenschen, D66, links in het algemeen, de EU en hulporganisaties. De aanslagen werden natuurlijk in verband gebracht met de recente stroom van vluchtelingen en immigratie. En iedereen die deze meningen niet deelt werd medeschuldig verklaard.

‘De verovering van Jerusalem, 1099’ door Émile Signol (1847) [Public domain], via Wikimedia Commons
‘De verovering van Jerusalem, 1099’ door Émile Signol (1847) [Public domain], via Wikimedia Commons
Geheel in lijn met deze agitatie werd in de media driftig gespeculeerd en geroddeld over onbekende daders en toedracht. Er werd weer een blik deskundigen opengetrokken die hun zegje kwamen doen op radio en tv zonder dat men precies wist wie en wat. Sommige politici riepen opnieuw dat de grenzen dicht moesten en moslims en immigranten het land uitgezet moesten worden. Sommigen gingen zover te hopen dat er ook in Nederland aanslagen zouden plaatsvinden, zodat het land tot inkeer komt en eindelijk geregeerd zal worden door een eenmansstichting. En iedereen die deze meningen niet deelt moest ook maar vertrekken of anders accepteren dat er straks een knokploeg voor de deur staat.

In Nederland staan AZC’s onder verscherpt toezicht omdat men vreest voor aanslagen uit vergelding uit extreemrechtse hoek. De verontwaardiging hierover onder tegenstanders van asielopvang en hulp aan vluchtelingen is groot, want volgens hen zitten AZC’s vol met terroristen dus waarom zou je die beschermen? Dat de meeste vluchtelingen zijn gevlucht voor het geweld zoals dat in Parijs plaatsvond lijken ze niet te beseffen. Opgehitst door rechtse politici en media worden vluchtelingen voor oorlog en geweld als bedreiging ervaren. En dus zijn ze medeschuldig ook al zijn ze onschuldige slachtoffers en juist gevlucht voor oorlog en geweld. Iedereen die deze meningen niet deelt is dus schuldig aan het goedpraten en mogelijk maken van terrorisme.

De aanslagen werden door vele moslims en moslimorganisaties veroordeeld, maar dat weerhield velen er niet van moslims niet alleen te beschuldigen maar ook verder te ontmenselijken. Een bekende truc daarbij is te spreken over islam en te beweren dat men geen moslims bedoelt. Zo zou Nederland moeten de-islamiseren, maar wat dat betekent voor de bijna één miljoen moslims in Nederland is niet helemaal duidelijk, behalve dat hun moskeeën, islamitisch onderwijs en hun gebruiken en rituelen zouden moeten verdwijnen. Onder de noemer van vrijheid wordt moslims zo de vrijheid hun geloof te beleven ontzegd. Vrijheid betekent volgens sommigen dat grenzen gesloten moeten worden en dat anderen de normen en waarden van de aan goedkope pils en snacks en door kinderarbeid gemaakte kleding verslaafde Nederlanders moeten omarmen. Als je het hiermee niet eens bent ben je een moslimknuffelaar die tegen de vrijheid is.

De aanslagen in Parijs dienen volgens sommigen als bewijs voor de opvatting dat alle geweld, onderdrukking en conflict op aarde veroorzaakt wordt door de islam (en dus moslims). Dit wordt door steeds meer mensen gedeeld, ook al spreken wetenschap en geschiedenis dit tegen. De oorzaak van terrorisme is veel ingewikkelder dan de simpele opvatting dat de schuld bij een enkele godsdienst ligt. In de afgelopen decennia is in de zogenaamde oorlog tegen terrorisme de onderdrukking en corruptie juist bevorderd en de destabilisatie verder opgevoerd door voor miljarden aan wapens in het Midden-Oosten te dumpen. Maar over zulke feitelijke zaken heeft men het niet. Islam wordt gezien als de bron van alle kwaad. Als je die opvattingen niet deelt ben je een landverrader en een kakkerlak die vervolgd en zwaar gestraft dient te worden.

Een dagdeel na de aanslagen werd de aanslag in een anonieme verklaring door Daesh (IS) opgeëist. Zoals gebruikelijk werd dit verspreid door SITE Intel, de organisatie die alle verklaringen en media van zulke terroristische organisaties verspreidt. Zolang het publiek niet weet wie er precies achter Daesh zitten of wat IS precies is en zulke verklaringen klakkeloos en zonder kritisch commentaar door politici en media worden rondgepompt, dienen ze maar een enkele agenda, namelijk de angst en haat in stand houden, precies wat de terroristen willen. Daarom is het antwoord van rechtse politici en media op terreur nog meer terreur. Dat bij bombardementen op Daesh de meeste slachtoffers onschuldige burgers zijn en dat 90% van de doden op het conto komen van de dictator Assad zal ze worst wezen. Als je het daar niet mee eens bent ben je een lafaard en verdien je het om geterroriseerd te worden.