De Vereniging Democratisch Europa is stil over Varoufakis’ DiEM25

De stilte in Nederlandse media over Varoufakis’ Democray in Europe Movement 2025 (DiEM25*) is bizar. De Vereniging Democratisch Europa (VDE) staat model voor de nauwelijks summier te noemen berichtgeving. Ik noem de VDE omdat het een vereniging is wier oprichting al in 1998 plaatsvond door econoom Arjo Klamer, die vervolgens eerste voorzitter was. Doelstelling van de VDE is het publieke debat over Europa te prikkelen en ze heeft dat in de loop der jaren ook gedaan. Maar nu de EU op punt van desintegratie staat – zelfs Frans Timmermans schreef er een waardeloos boek over – is de vereniging stil. Overigens is de VDE voor het verhaal hier verder niet van belang.

p. 215 un autre monde est possible
p. 215 un autre monde est possible
Aankondiging DiEM
De stilte in Nederland was er een dag na de aankondiging van DiEM25 door Yanis Varoufakis op 2 januari even niet. De meeste kranten hebben erover bericht. De NRC heeft via redactrice Eva Smal hierbij de journalistieke mores gerespecteerd door Krapuuls artikel Carpe DiEM aan te halen – ik hoop dat Eva niet op haar donder heeft gekregen wegens het noemen van Krapuul. Maar een dag nadien was het weer stil. Dit is des te verwonderlijker omdat Varoufakis op twitter trending is. Iedere dag verschijnen er honderden tweets op het trefwoord Varoufakis die linken naar tal van berichten in media in Europa en daarbuiten. Varoufakis’ analyses zijn sowieso de moeite waard. Zelfs als je het niet met hem eens bent, kun je je tenminste laven aan briljante argumentatie (zie voorbeeld – helaas in het Frans). Heel in het kort met betrekking tot DiEM25: De EU desintegreert. Desintegratie leidt onherroepelijk tot een verveelvoudiging van ellende in Europa en mogelijk zelfs tot een terugkeer van autoritaire staten of erger (dystopie). Om een nakende ramp te voorkomen of die in ieder geval te beperken is zo snel mogelijk een reële democratisering van de EU noodzakelijk.

De Correspondent
decorrespondent met varoufakisNa drie weken zwijgzaamheid in Nederlandse media sinds begin 2016 heeft website De Correspondent gemeend toch maar eens een vertaalde korte versie van een oud interview (december 2015) met Varoufakis te plaatsen. En zowaar, dat verhaal in De Correspondent leverde een flink aantal Nederlandse tweets op. Wat wordt het vervolg? Ik ben niet optimistisch gestemd over Nederlandse participatie in de Europese discussie. Hopelijk geldt ook in deze Mahatma Gandhi’s uitspraak – of althans vaak aan hem toegeschreven: ‘Eerst negeren ze je, dan maken ze je belachelijk, dan bevechten ze je, en dan win je’ (First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win).

* DiEM25 is gebruikt i.p.v. DiEM 25 omdat DiEM25 gangbaar is op twitter.