De verbazingwekkende populariteit van Bernie Sanders

Bernie Sanders was de voornaamste tegenstrever van Hillary Clinton als presidentskandidaat voor de Democraten. Hij is nu bijzonder populair in de VS. In een Economist/YouGov-peiling blijkt dat hij een positieve waardering krijgt bij 59 procent van de Amerikanen en een ongunstige bij 33 procent. Dat levert een ‘score’ op van +26. Ter vergelijking: Hillary Clinton scoort -8; Donald Trump -29. Het merendeel van Amerika’s prominente politici scoort trouwens negatief, slechts president Barack Obama en vicepresident Joe Biden komen er positief uit: +10, respectievelijk +11. Wat zegt de populariteit van Sanders?

Niettegenstaande zijn nederlaag heeft Sanders op succesvolle wijze een uitgangspunt, een discours en een programma voor sociaaldemocratische politiek in Amerika gevestigd.

Het uitgangspunt is bijna revolutionair: onze samenleving wordt nu gecontroleerd door een piepkleine kapitalistische elite, wier macht als roofdier alleen omver kan worden geschopt door een volksbeweging van onderop. Het discours is radicaal scherp: het systeem wordt ‘gemanipuleerd’ door de ‘corrupte’ invloed van de ‘miljardairsklasse’; we hebben een ‘politieke revolutie’ nodig om democratie te doen floreren. Het programma is agressief reformistisch: het stelt voor de macht van de vermogende elite te beperken, en onderwijl een minimum aan basisvoorzieningen – gezondheidszorg, onderwijs, een leefbaar loon – te realiseren voor iedere burger.
(Jacobin [vertaald uit het Engels])

Ondanks negatieve commentaren van de MSM dringt de waarde van Sanders’ opstelling langzamerhand door onder alle lagen van de Amerikaanse bevolking. Hij heeft een stil vermoeden van een meerderheid van de burgers verwoord dat de presidentskandidaten Clinton en Trump twee kanten van dezelfde medaille vertegenwoordigen – de ene representeert de internationaal opererende elite; de ander de kapitalistische klasse die het van de Amerikaanse thuisbasis moet hebben. Dat inzicht brengt, ofschoon ver verwijderd van revolutionair elan, dat Sanders’ populariteit mogelijk het begin is van een moeilijke strijd voor een sociaaldemocratische VS.