De uitverkoop van Zuid-Amerika: nog steeds

De onderzoeksjournalist Raf Custers analyseert in ‘De uitverkoop van Zuid-Amerika’ niet alleen zorgvuldig de nefaste rol die multinationale ondernemingen spelen maar hij brengt ook zeer goed het hardnekkige verzet in beeld van gewone mensen die zich vaak verenigen in lokale asamblea. Het boek gaat niet alleen over big business maar ook over het verzet van burgers, over de poder popular. Die bewegingen van onderuit zijn zeer belangrijk, zeker in tijden dat linkse regeringen op hun retour zijn.

Er is een tijd geweest dat Latijns-Amerika veel aandacht kreeg. Niet alleen in de internationale pers, maar ook bij ons waren er een aantal aandachtige Latijns-Amerika watchers actief. Ik denk dan bijvoorbeeld aan GRESEA, CETRI (Centre Tricontinental), SAGO en het Bolivia Centrum Antwerpen die diepgravende tijdschriftartikels en studies brachten over dat continent. Dat gebeurde met hulp van oerdegelijke journalisten als Dirk Vandersijpen, Jan Van Bilsen, Liesbet Walckiers, Luc Versmissen, Luc Verheyen, Tom Dieusart, Guido De Schrijver en Filip Huysegems die vaak ook in Latijns-Amerika gingen wonen en werken. Die tijd is voorbij. De ruk naar links ook. De aandacht van de pers gaat nu naar andere points chauds in de wereld. Wat gebeurt er nu op dit continent?

Journalist en GRESEA-onderzoeker Raf Custers wilde het weten en trok gedurende een jaar met vrouw en kind in een eenvoudig camperbusje door de vijf meest zuidelijke landen van het continent: Brazilië, Argentina, Uruguay, Chili en Bolivia. Die reis alleen al zou zeker een boeiend verhaal geweest zijn, maar Raf Custers gaat verder: hij schrijft zichzelf en zijn familie naar de achtergrond en focust op zijn algemeen thema ‘de uitverkoop van Zuid-Amerika’. Ook de periode waarin zij die landen doorkruisen is heel bijzonder. Zij vertrekken in 2013 en laat dat jaar nu juist een kantelmoment zijn, want het politieke bestel in Latijns-Amerika begon toen te keren. Het elan van links, op Bolivia (en Ecuador) na, verbleekte en nieuwe rechtse formaties werden gevormd.

Custers is met dit werk niet aan zijn proefstuk toe. In zijn vorige boek ‘Grondstoffenjagers’ illustreert hij uitvoerig dat in de mondiale grondstoffenhandel, voornamelijk mijnbouw, alles rond multinationale ondernemingen draait. In ‘Grondstoffenjagers’ draagt hij daarvan voorbeelden aan uit verschillende continenten, maar in dit boek beperkt hij zich tot een fors stuk van de Latino-regio. Met de ondertitel ‘Grondstoffen, burgers en big business’ geeft hij zeer goed aan wat de grote thema’s van ‘De uitverkoop van Zuid-Amerika’ zijn.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be