De uitdagingen voor de Bolivariaanse revolutie

De socialisten Eva Maria en Wael Elasady interviewden Gonzalo Gómez over de toekomst van de Venezolaanse revolutie. Gómez is lid van Marea Socialista, een revolutionaire tendens in de PSUV (Verenigde Socialistische Partij van Venezuela). Hugo Chávez leidde tot zijn dood de PSUV.

Sinds Chávez’ dood lijkt de staatsbureaucratie de band met Venezolaanse kapitalisten aan te halen. Wat kun je hierover vertellen?
De bourgeoisie begreep natuurlijk dat met de dood van Chávez een obstakel was verdwenen op hun pad naar de herovering van de economische en politieke macht. Venezuela blijft een kapitalistisch land, maar een deel van de regering komt uit de volksklassen of het dissidente deel van het leger.

Ik zou de situatie in Venezuela willen omschrijven als een vorm van staatskapitalisme. Daarmee bedoel ik dat bedrijven eigendom van de staat zijn, maar op een vergelijkbare manier worden gerund als kapitalistische bedrijven. Het verschil is dat een deel van de inkomsten naar de nationale begroting gaat en zo wordt verspreid onder de bevolking in de vorm van sociale diensten.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: socialisme.nu