De twee maten waarmee mevr. Tellegen meet, en zij niet alleen

Over een debat waarin gemeten wordt met niet 2 maar met 3 maten door de voorzitter mevr. Tellegen en het horkerig gedrag van deelnemer dhr. Beertema. Dit alles speelde zich af in een overleg inzake het emancipatieonderdeel op de begroting van OCW.

Gisteren werd heel Twitter wakker geschud door racisme in het Nederlandse parlement. Er verschenen videoclips waarin Ockje Tellegen (VVD) als voorzitter van het debat het nodig vond Mevrouw Sylvana Simons de les te lezen. Op een gegeven moment in dat debat werd Simons onaangenaam geconfronteerd met intimiderende uitlatingen gedaan door Harm Beertema van de PVV. Ze wilde aan de voorzitter vragen daartegen op te treden, maar werd op hoge autoritaire toon door Tellegen terecht gewezen. Tellegen wilde Simons niet het recht geven om, als punt van orde, de intimidaties van Beertema aan te kaarten. De manier waarop Tellegen zich uitte tegenover haar gelijke in het debat was erg respectloos. Bovendien bleef hierdoor de onveilige sfeer ten aanzien van het parlementslid Simons niet alleen voortbestaan, maar werd het verergerd. Overige deelnemers aan het debat bleven ongemakkelijk stil en roerloos. Niemand kwam op voor haar collega.

Voor mij aanleiding om eens naar de verslagen te kijken. Iets wat in onze democratie heel makkelijk is, want beeld en verslag kun je zo downloaden op de site van de tweede kamer.* Uit de verslagen blijkt dat Tellegen niet alleen met 2 maten meet, maar zelfs met 3. Dit volgens de hiërarchie: VVD heeft recht van spreken boven PVV en PVV heeft recht van spreken boven Bij1.

In het betreffend debat zet Beertema, als eerste spreker in het overleg, de toon door een groot deel van zijn spreektijd aan te wenden om de minister te beledigen. Ook is zijn rede doorspekt met denigrerende uitlatingen over moslims en mensen van kleur. Zonder enige onderbreking door de voorzitter kan hij zijn gang gaan. De voorzitter komt pas in actie als Beertema buiten de voorzitter om VVD-er v.d. Woude in de rede valt.

Een paar citaten van de heer Beertema (PVV): gekopieerd uit het verslag op de website van de tweede kamer onder de titel.

Tweede Kamer, Onderdeel Emancipatie van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022
VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

Transcript
Dank u wel, voorzitter. We hadden de hoop dat het WGO van vorig jaar het laatste emancipatiedebat zou zijn, met deze minister die meer activist is dan dienaar van de Kroon. Ik zeg het er toch maar weer even bij. Maar helaas is dat niet gelukt.

Wat heeft deze minister voor elkaar gekregen na bijna vijf jaar ministerschap? Ze heeft zich vooral druk gemaakt over de arbeidspositie van haar old girls’ network in de absolute top van het bedrijfsleven. ……..

Deze minister staat trots toe te kijken hoe een handjevol militante wokewappies, zo noem ik ze maar even, onze samenleving verdeelt en kapotmaakt. ……………….

Voorzitter. Hier zit een zelfbenoemde activiste die aanzet tot een grote culturele zuivering op de Nederlandse universiteiten, een activiste die graag met het vingertje wijst naar niet-islamitische landen als Hongarije, waar overigens niet actief op homo’s wordt gejaagd zoals in Amsterdam. Waarom is dit eigenlijk? Waarom deze hypocrisie? Waar is uw activisme nu? Graag een antwoord daarop.

Zonder onderbreking kan Beertema doorgaan met het schofferen van minister Van Engelshoven (D66). Er valt verder weinig inhoudelijks te ontdekken in zijn verklaring, die je haast een scheldkanonnade zou kunnen noemen.

Even daarna stoort Beertema de vergadering door Van der Woude te onderbreken zonder via de voorzitter te spreken. Beertema zegt iets buiten de microfoon om naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Van der Woude (VVD). (Het punt dat Beertema wil maken is wel terecht want Van der Woude legt hem iets in de mond, wat hij niet gezegd heeft. Maar Beertema is er de man niet naar om het vergaderprotocol te volgen en spreekt dus voor zijn beurt. Waarop Van der Woude reageert. Let ook op de woordkeuze van Beertema.

Transcript

De heer Beertema (PVV):Mevrouw Van der Woude (VVD):
Als u wilt spreken, meneer Beertema, we spreken hier alleen in de microfoon.

De voorzitter:
Mevrouw Van der Woude is aan het woord, meneer Beertema.

Mevrouw Van der Woude (VVD):
U heeft net vrouwen dom genoemd. Dat hebben wij niet gedaan. Wij willen niet ingrijpen in de privésfeer …

De heer Beertema (PVV):
Voorzitter, …

De voorzitter:
Meneer Beertema …

De heer Beertema (PVV):
… even een persoonlijk feit. Ik vind dit zo flauw en een puberale manier van debatteren.

De voorzitter:
Meneer Beertema, ik heb u …

De heer Beertema (PVV):
Ik leg een serieus punt neer en er wordt mij in de schoenen geschoven dat ik vrouwen dom noem. Ik geef dat alleen als illustratie van het beeld van deze maternalistische opstelling van de VVD …

De voorzitter:
Niet wijzen, meneer Beertema! U zit naast elkaar.

De heer Beertema (PVV):
Ja, maar kom op! Hou een beetje orde dan, voorzitter!

De voorzitter:
Nou, “een beetje orde”? Ik wilde net zeggen dat ik het jammer vind dat ik de microfoon niet uit kan zetten, want ik had u het woord niet gegeven.

Het gesteggel tussen voorzitter en Beertema gaat nog even door. De toon in het debat is gezet en Tellegen is al behoorlijk geïrriteerd.

Na een tijdje komt het spreekmoment van mevr. Simons van Bij1 . In het transcript valt te lezen dat Simons een algemene opmerking maakt over xenofobie en populisme in het debat. Beertema – weer – valt over haar woorden en vraagt, nu wel via de voorzitter, het woord om een punt van orde te maken. De voorzitter reageert onmiddellijk, onredelijk en partijdig.

Transcript:
Mevrouw Simons (BIJ1):
Dank u, voorzitter. Het is bijzonder om te zien dat zelfs tijdens een emancipatiedebat het proces wordt ondermijnd door xenofobe vooroordelen en populistisch politiek winstbejag. Dat roept de vraag op: emancipatie, wat is het eigenlijk? Wat betekent het om vandaag te spreken over de strijd …

De heer Beertema (PVV):
Voorzitter, ik heb een punt van orde.

De voorzitter:
Mevrouw Simons, ik moet ook tegen u zeggen: u draagt er zelf aan bij dat het reacties uitlokt. Meneer Beertema heeft een vraag, een opmerking of een punt van zorg.

Het verschil in benadering valt op. Beertema geeft 1 kik en krijgt de aandacht terwijl Simons op een respectloze manier aan de kant wordt geschoven.

Het is een beschamende vertoning.


Het blijkt dat Beertema voortdurend spreekt en commentaar levert buiten de voorzitter om en zo een grote, intimiderende stoorzender vormt in het overleg. De voorzitter kan er nauwelijks tegenop, maar in het geval van haar eigen partijgenoot Van der Woude wendt ze wel haar positie als voorzitter aan om op te treden. In het geval van Simons geeft ze Beertema gewoon gelijk.

Beertema levert commentaar in het AD. Hij beschuldigt Simons van smalend lachen en voert dat aan als verantwoording voor zijn opmerkingen buiten de microfoon om.

“Aanleiding was iets wat Van der Plas in haar bijdrage zei over emancipatie, dat ‘zij kleurenblind is als het om mensen gaat’. Beertema: ,,Toen begon Simons heel theatraal en smalend te lachen, iets wat ze vaker doet als anderen aan het woord zijn. Toen zei ik tegen haar buiten de microfoon om: ‘Waar komt al die rancune bij jou toch vandaan?’ En nadat ze haar punt van orde maakte, zei ik: Ben je nu weer gekwetst? Daarop zei zij dat ze zich niet veilig voelde. Het is een irritante manier van aandacht vragen.’’ Simons wil niet reageren, maar volgens haar was Beertema intimiderend.”

Of de beschuldiging van Beertema aan het adres van Simons waar is, valt niet te controleren. Dat Beertema zelf smalend en theatraal handelt valt dan weer wel af te lezen uit zijn eigen versie van het gebeurde.

Alles bij elkaar, denk ik dat de aanwezigheid van een hork als Beertema niet alleen een bedreiging betekent voor de veiligheid van Sylvana Simons van Bij1. Hij foetert en intimideert voortdurend. Zonder zelfreflectie of respect voor zijn collega’s in het debat frustreert hij het hele debat.

Gezien de stekeligheden in het debat, die haar in het bijzonder treffen, is het heel verstandig van Sylvana Simons dat ze een klacht heeft ingediend. De taak van de voorzitter is om onpartijdig het debat te leiden én uiteraard om er voor te zorgen dat er niemand geïntimideerd wordt.

Downloadlink naar het debat

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6b846dd9-17e3-4ef4-b6f1-370b2b095e30&title=OCW-begroting%2C%20onderdeel%20Emancipatie%20%28ongecorrigeerd%20stenogram%29.docx