De twee etmalen van Ende Gelände

Ende Gelände organiseert voor de zesde keer massale burgerlijke ongehoorzaamheidsacties met mensen vanuit heel Europa. Vanuit Nederland zijn mensen van Code Rood, GroenFront!, ASEED en Extinction Rebellion betrokken. Allen hebben tijd vrijgemaakt om verdere klimaatverwoesting tegen te houden. De zeespiegelstijging in Bangladesh, de droogte in Namibië en de extreme hitte in India leiden er toe dat mensen hun huizen moeten verlaten en er voedseltekorten ontstaan. Daarnaast merken boeren ook in Nederland al dat de oogsten verslechteren door de droge zomers. “De grootste bronnen van CO2 uitstoot moeten zo snel mogelijk gestopt worden. Niet over 20 jaar, maar nu!”, aldus Hanneke van Houten, woordvoerder van Code Rood.

De actievoerders hebben aangegeven de blokkades zo lang mogelijk voort te zetten, ook gedurende de nacht. Gedurende het weekend zijn nog meer acties gepland. Steeds meer mensen realiseren dat het noodzakelijk is om klimaatverwoesting een halt toe te roepen. In het naburige Aken kwamen meer dan 30.000 mensen de straat op en jongerengroep Fridays for Future organiseert een schoolstaking. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al merkbaar en raken miljoenen mensen. Voor de jongere generatie die nu in opstand komt zullen de gevolgen alleen maar heftiger worden. Hun toekomst is totaal onzeker, doordat er nu geen adequate actie wordt ondernomen. “Het zou raar zijn als we niet in actie kwamen. We moeten een grens trekken,’ zegt Hanneke.

De autoriteiten hebben massaal oproerpolitie op de been gebracht. Ondanks dat is het de actievoerders toch gelukt het spoor te bereiken. “Wij zijn niet op zoek naar escalatie en confrontatie met politie, maar we laten ons niet tegenhouden”, aldus Hanneke.

– Code Rood via Indymedia.nl

Na drie dagen heeft Ende Gelände de massa-actie tegen de kolenwinning beëindigd. Meer dan zesduizend mensen blokkeerden dit weekeinde centrale knooppunten van het Rijnlandse bruinkoolwinningsgebied. Bijna twee etmalen bezetten actievoerders v/m de rails naar energiecentrale Neurath, de grootste kolencentrale van Duitsland. Bij de openluchtmijn Garzweiler stonden de graafmachines stil nadat zaterdag duizenden actievoerenden de winplaats waren binnengedrongen. Parallel aan de acties van Ende Gelände vonden grote demonstraties plaats van milieuorganisaties, getroffenen van gedwongen verhuizingen en schoolstakers van Fridays for Future plaats, met meer dan veertigduizend deelnemenden. Ende Gelände eist met zijn acties van burgerlijke ongehoorzaamheid de onmiddellijke beëindiging van kolengebruik en een fundamentele sociaal-ecologische systeemverandering.

„Wij hebben dit weekeinde klimaatgeschiedenis geschreven. Nog nooit was de beweging zo divers en nog nooit waren we zo vastberaden. Want de tijd dringt: de klimaatcrisis vereist onmiddellijke stopzetting van kolenwinning en -verbruik. Omdat de politiek het laat afweten hebben we er zelf voor gezorgd dat de kolengraafmachines stilstaan,” zegt Nike Malhaus, perswoordvoerster van Ende Gelände.

Tijdens de acties kwam het tot grootschalige grondrechtschendingen door de politie. Actievoerenden werden meer dan 13 uur in de felle zon op het stationsplein van Viersen vastgehouden, nadat de politie het treinverkeer daar stilgelegd had. Hun werd bovendien een aangemelde demonstratieroute ontzegt. Urenlang heeft de politie de verzorging van de actievoerenden met water en eten verhinderd.

“Het is absurd dat de regering zoveel tijd en geld besteedt aan het bestrijden van ons legitieme protest voor klimaatrechtvaardigheid. Als de politiek maar half zoveel energie zou steken in haar klimaatpolitiek als in haar politieinzet zou er geen aanleiding zijn voor onze acties,” zegt Kathrin Henneberger, perswoordvoerster van Ende Gelände.

– Persbericht Ende Gelände