De trojka en de machtsvraag: een ideologisch keerpunt?

Op 30 januari 2015, tijdens een persconferentie na een vergadering met Jeroen Dijsselbloem van de zogenaamde Eurogroep, deed de nieuwe Griekse minister van financiën Yanis Varoufakis een merkwaardige uitspraak. Hij betwistte het gezag van de zogeheten trojka – het orgaan dat de EU in het leven had geroepen om landen zoals Griekenland terug in het carcan van de begrotingsdiscipline te dwingen.

De trojka is samengesteld uit fiscale deskundigen van de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Internationaal Muntfonds, en sinds 2010 is het dit trio dat in Griekenland het radicale besparingsbeleid heeft gedicteerd. Het deed dit via recepten die zeer eenzijdig financieel waren, maar die via die financiële doelstellingen een enorme reeks zeer ingrijpende sociale en politieke maatregelen oplegden. De vernietigende effecten ervan op de Griekse economie, haar arbeidsmarkt, haar sociaal vangnet, de onderwijs- en gezondheidsinfrastructuur en alle andere door de overheid gesubsidieerde sectoren zijn intussen voldoende bekend (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be