De Trojaanse Ezel

Marianne Thieme en de Algemene Politieke Beschouwingen

17 september 2015. Marianne Thieme wees tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen als enige op de verantwoordelijkheid van het Westen bij het ontstaan van vluchtelingenstromen. Ze vertelde hoe onze handelspolitiek leidt tot economische problemen in arme landen en dat mensen geen andere keuze hebben dan te vluchten. De ministers vielen er bijna van in slaap. Henk Kamp straalde alleen maar minachting uit. Het leek wel alsof het van zijn facturabele uren af ging. Hallo Marianne! Politici zitten er niet om te erkennen dat ons bedrijfsleven overal plundert. Ze zitten er om vier jaar lang verantwoordelijkheid te nemen zodat de internationale roofplundercaravaan decennia lang ongestoord zijn gang kan gaan. Net als de media een buffer voor de politiek zijn, is de politiek een buffer voor het grootkapitaal. En uiteraard is het dan ook het werk van politici om de aandacht van de echte schuldigen van die vluchtelingenstromen af te leiden.

Land en water? Rozen kweken in Ethiopië? Was dat maar alles. Zoals bijna iedereen inmiddels kan weten, zijn het multinationals en banken die onze regeringen er bijna elke twee jaar toe weten aan te zetten om weer een land te destabiliseren. Als het land olie of gas heeft, strategisch ligt en teveel tegen Rusland of China aanschurkt, duurt het niet lang of het is tegenwoordig snel aan de beurt. Soms gaat zo’n liberale interventie met ontwikkelingshulp heel vloeiend en de plundering ongemerkt, soms gaat het met de botte bijl zoals in Irak, Syrië, Libië en Oekraïne.

Maar het is niet alleen het werk van politici om de aandacht van de ware verantwoordelijken van de conflicten en de daaruit voortvloeiende vluchtelingenstromen af te leiden. Het is ook het werk van onze politici om ons in die conflicten te betrekken met voorwendsels over een dictator die de mensenrechten heeft geschonden, genocide heeft gepleegd of gaat plegen, massavernietigingswapens heeft, een gevaar voor de vrede in de regio vormt en wat dies meer zij. Voorwendsels, want als dit gegronde redenen waren, dan waren Israël en Saudi Arabië al lang onder de zoden geschoffeld. Nee, we isoleren, sanctioneren, destabiliseren of interveniëren, zodat multinationals de boel ongestoord kunnen plunderen. Niet alleen uit hebzucht, maar omdat er een onbetaalbare lening moet worden afgelost.

Omzet top 10 multinationals uit Irak na inval 2003. Voor volledige lijst van 25: Businesspundit, 22 juli 2008

En dat binnenvallen, met voorafgaand daaraan de politieke vergaderingen voor de Bühne, de vliegreizen voor overleg, de debatten, de mobilisatie, de munitie, de brandstof, het verblijf, de manschappen….al deze miljarden aan kosten worden uit de staatskas gefinancierd en met het leven van soldaten betaald. Daarentegen komen de miljarden opbrengsten ten goede aan de kas van de multinationals en de banken. En als dan uit die gebieden vluchtelingen hier naar toe komen, betaalt de samenleving de kosten voor hun opvang én moeten we nog dealen met de sociale overlast van de minder gematigde tak van de judeo-christelijke cultuur en hun sterk gepolariseerde achterhoede.

Waarom dragen de multinationals en de banken die op kosten van de belastingbetaler hun zakken met miljarden vullen, niet bij aan vluchtelingenopvang? Waarom wordt deze vraag nooit letterlijk gesteld in het parlement?

Veredelde handelsreizigers

We horen politici niet over de plunderingen omdat het hun werk is om er over te zwijgen. Rutte pareert de kritiek van Thieme met een sales pitch van een veredelde handelsreiziger van Unilever. Het is zijn werk. En het is zijn werk om kiezers te overtuigen dat het goed is om belastinggeld in een oorlog te pompen zodat multinationals en banken van die oorlog kunnen profiteren, hun zakken vullen en diezelfde belastingbetaler daarna voor een vredesmissie en een vluchtelingenstoom kunnen laten opdraaien. Als hij het goed doet, krijgt ie later net als Balkenende (Irak, Afghanistan) een goeie baan bij een accountantskantoor of bij een internationale organisatie.

Mondiale plundertocht

Het Westen is met de NAVO een wereldwijde plundertocht langs olierijke landen aan het houden. En aangezien iedereen weggekomen is met de illegale aanval van Irak in 2003, durft de huidige generatie politici veel verder te gaan. Nu wordt niet over massavernietigingswapens gelogen. Er wordt over van alles gelogen. Wie de artikelen op Consortiumnews leest, valt van de ene verbazing in de andere. Het is één grote façade van aantoonbare leugens gevoed door tweedracht en haatzaaien. Westerse nieuwsdiensten opereren “around the clock” als stenografen van politici. Wat ze ook aan onzin roepen, het komt vaak letterlijk op de voorpagina en of het waar is horen we dan een paar dagen later op pagina 5. John Pilger maakte er een bijzondere documentaire over. Een must-see als je merkt dat je steeds vervalt in termen van links en rechts, de neiging hebt religies te bashen of een onverklaarbare aversie jegens allochtonen bent gaan koesteren de laatste jaren. Deze documentaire is een unieke kans om wakker te worden en je hersenen te zuiveren van de bullshit waar ze de afgelopen decennia aan hebben blootgestaan.

Schouderklopje

Thieme zei het heel bescheiden. Maar eigenlijk had ze ‘t moeten schreeuwen. Dan was haar de minachting van de lakeien wellicht bespaard gebleven. Ze had een steuntje in de rug nodig. Wat bijval uit de media. Een schouderklopje van een prominent lid of zo. Ze durfde n.b. als enige ons buitenlands beleid, zij het dat ze ‘t nogal bescheiden voor het voetlicht bracht, te linken aan vluchtelingen. Een historisch moment voor de fijngevoelige toeschouwer. Ze zei het niet met zoveel woorden, maar ze deed tenminste een poging. En de ministers deden alsof ze op de bus zaten te wachten. Geïrriteerd. Alsof ie vier minuten vertraging had.

Ik ben geen prominent lid van de Partij voor de Dieren en meer dan een artikeltje kan ik niet schrijven.

Dus ging ik maar eens kijken hoe Marianne Thieme bijval krijgt van een bekende Nederlander die campagne-posters thuis krijgt en ambities had om voor de Partij voor de Dieren het Europees Parlement zitting te nemen. Wat had zo iemand te zeggen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2015 over zijn favoriete partij?

Pleeg verzet

Plegen is een werkwoord dat gebruikt wordt bij strafbare daden en missers en in de praktijk nooit in de gebiedende wijs. Tenzij het verzet dat we van Wilders moeten plegen strafbare daden inhoudt, is het gebruik van het woord plegen onjuist en voor een groot deel van de verwarde achterban op zijn minst nog extra verwarrend. Als je mensen tot vreedzaam verzet wilt aanmoedigen formuleer je dat niet zo.

Bezorgde burgers op Facebook

En nee, dan maakt het niet uit of je het daarna nog afzwakt zoals Wilders deed door er aan toe te voegen om dat zonder geweld en langs democratische wijze te doen, of woorden van gelijke strekking.

Die nuance wordt niet herhaald. “Pleeg verzet” zijn de woorden die de fantasie van bezorgde burgers prikkelen. “Pleeg verzet” zijn de woorden die herhaald worden. “Pleeg verzet” zijn de woorden die blijven hangen.

Ik ben benieuwd naar welk verzet men voor ogen heeft, dat men niet om ‘t woord plegen heen kon. Dat “voer verzet” niet voldoende was.

En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar hoeveel Trojaanse Ezels de Partij voor de Dieren nog meer in haar gelederen heeft.