De strijd van de Rif voor waardigheid verdient onze steun

Eindelijk, er verschijnen artikels in de Belgische en Nederlandse media over de huidige gebeurtenissen in het noorden van Marokko. Nasser Al Zefzafi, de man die de woordvoerder en eigenlijk ook de feitelijke leider van het protest is, werd geïnterviewd. Dat betekende een opluchting voor mij, want ik vreesde al voor zijn leven. Ik hoop dat de aandacht die nu rond zijn persoon ontstaat, hem kan beschermen tegenover iedereen die hem op één of andere manier wil neutraliseren.

Het protest in Marokko begon in de Rif-regio, nadat een visverkoper geplet werd in een vuilniswagen. Naar verluidt sprong de man in de vuilniswagen om zijn in beslag genomen vis te recupereren. Op één of andere manier, sommigen zeggen door het bevel van een politieman, werd het pletmechanisme van de vuilniswagen in gang gezet, waardoor de jonge verkoper stierf. Los van de exacte omstandigheden waarin de tragedie plaatsvond, werd de gebeurtenis een symbool voor de grieven van de hele bevolking van het Rif-gebied in het noorden van Marokko. Het zond een golf van emotie en verontwaardiging doorheen het hele land. Protesten braken uit in bijna alle steden van het koninkrijk, maar gingen dan weer liggen. Behalve in de Rif-regio.

De inwoners van de Rif zijn Amazigh (Berbers) en hebben een lange geschiedenis van animositeit met het Marokkaanse regime. De Rif was het toneel van een heroïsche antikoloniale strijd die aangevoerd werd door Abdelkrim Al Khattabi. Onder zijn leiding werden grote nederlagen toegebracht aan Spanje, de toenmalige kolonisator.

Abdelkrim stichtte een republiek in de Rif en had de ambitie om vanuit de Rif de rest van Marokko en de Maghreb te bevrijden. Frankrijk en Spanje moesten hun legers mobiliseren in een gezamenlijke campagne onder leiding van Pétain en Franco om Abdelkrim en zijn leger te verslaan. Chemische wapens werden massaal gebruikt door de westerse troepen tijdens deze oorlog, tot vandaag hebben mensen in de Rif daardoor gezondheidsproblemen. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be