De staat stelt zich achter de ultrarechtse “tegenmanifestatie” rond Kristallnacht

Het is wonderlijk hoe smaak- en spraakmakend ultrarechts Nederland intussen ook een jaarlijkse rel weet te schoppen rond de herdenking van het Duitse Rijkspogrom bekend onder de naam Kristallnacht van 9 november 1938. Dit jaar wist men Lodewijk Asscher voor het karretje te spannen, al hoort deze mijnheer die zo blijmoedig in de voetsporen van Wilders is getreden in de coalitie met de VVD natuurlijk zelf bij dit ultrarechts.

Op deze site staan de toespraken van Ido de Haan en Sharon Gesthuizen. Het is een zoekplaatje op deze site zonder aparte url’s voor losse stukken. Hier een gemakkelijk toegankelijke weergave van de toespraak van De Haan, Antisemitisme en rassenhaat worden pas echt gevaarlijk als ze worden geadopteerd door de staat, navrant als je bedenkt dat Asscher de etnisch-registreerder bij de tegenherdenking van ultrarechts was.

Een kanttekening van Abu Pessoptimmist:

Bij onze herdenking waren en zijn wel degelijk altijd ook heel wat Joden aanwezig (en wel meer dan de 12 die naar me toekwamen, ik ben er trouwens één van). Ik had duidelijk moeten maken dat helaas een deel van de Joodse gemeenschap, namelijk dat deel dat zichzelf graag als spreekbuis van alle Joden opwerpt, tegen een pluriforme herdenking als de onze is, waar de Kristallnacht niet alleen als iets uit het verleden wordt herdacht, maar waarbij ook de vraag gesteld wordt wat we daaruit kunnen leren over racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat en islamofobie zoals we die nu kennen.

Bron.