De spoken van het fascisme

De liberale democratie is in crisis, en een nieuw fascisme dreigt. Op de lange termijn helpt alleen de omverwerping van het kapitalisme.

Europa wordt overmand door een terugval met fascistische neigingen. Het is geen toeval dat dat samenvalt met het wegkwijnen van de dominantie van het westen, een sterke migratie en de teloorgang en ontmanteling van visies van bevrijding. Daardoor ontbreekt het aan correctiemechanismen die alle groeiende ressentimenten en opkomende autoritaire leiders zouden kunnen tegenhouden. De media en politieke partijen discussiëren over migratie alsof dat het probleem is, en niet de ontmenselijking van Europa. Op internet zien we een snelle groei van het aantal antisemitische uitingen. En bij verkiezingen heeft het snelle deporteren van mensen prioriteit boven sociale kwesties.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak