De sociale missie van Ben & Jerry’s

IJsmakers Ben &Jerry’s wil zich onderscheiden door een sociaal gezicht en maatschappelijke missie. Dat schept verwachtingen.

De Nederlandse organisatie Vluchtelingenwerk zoekt op dit moment publiciteit met een nieuwe campagne. De aankondiging betreft de samenwerking met ijsfabrikant Ben & Jerry’s (Unilever) om te lobbyen voor het uitnodigen en opvangen van een groter aantal kwetsbare vluchtelingen. Uiteraard ben ik verheugd over elk initiatief ter verbetering van het lot van vluchtelingen. Toch zit er enige bijsmaak aan de samenwerking met de ijsmakers.

Ben en Jerry’s wil zich al sinds de oprichting onderscheiden door haar sociale missie en staat bekend om haar sociaal gezicht. Wat inhoudt dat ze oog zeggen te hebben voor klimaat, duurzaamheid, sociale omstandigheden en levenskwaliteit van mensen.  Niet iedereen is hiervan echter even overtuigd.

Ongeveer tegelijkertijd met de aankondiging van de samenwerking met de Vluchtelingenorganisaties blijken in Vermont (VS) twee mensenrechtenactivisten te zijn opgepakt die betrokken waren bij een demonstratieve tocht naar de fabriek van Ben en Jerry’s in Waterbury (Vermont). De aanleiding voor de demonstratie zijn ontwikkelingen (of beter gezegd het ontbreken daarvan) binnen de “Milk with Dignity” acties van een organisatie (Migrant Justice) die ijvert voor meer rechten voor de immigranten die in Vermont in de zuivelindustrie werken.

In juni 2015 kwam deze organisatie overeen met Ben & Jerry’s dat de ijsproducent zich zou inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in de zuivelsector in de regio. Het gaat hierbij om zaken als recht op pauzes, vrije dagen, behoorlijke huisvesting en correcte loonbetalingen. Ondanks de overeenkomst, die volledig aansluit bij de missie van het bedrijf blijven resultaten uit.

In Vermont slaagt Ben & Jerry’s er niet in haar sociale missie in de praktijk te verwezenlijken en het lot te verbeteren van arbeiders betrokken bij de productie van haar hoofdingrediënt. Kennelijk heeft het niet echt prioriteit in Vermont. In dat licht bezien kan er terecht getwijfeld worden aan de oprechtheid van de onderneming inzake haar sociale missie. Deelname aan een campagne voor verbetering van het lot van kwetsbare vluchtelingen, lijkt dan vooral bedoeld om het sociale gezicht wat op te poetsen en lijkt merkenexpert Rik Riezebos die wordt geciteerd in het AD gelijk te hebben:

Er is geen logisch verband tussen hun product en het onderwerp van de campagne. Dat loop je het gevaar dat mensen denken: jullie doen dit alleen voor de aandacht.