De smaak van verschroeide aarde

De koffie van Starbucks smaakt naar verschroeide aarde. De tactiek van Fred Teeven is die van de verschroeide aarde.

Ooit was Fred Teeven de mediagenieke Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie. Een echte “crimefighter” en vriend van elke camera die hij gewaar werd. Het ministerie heette toen nog Justitie en Fred Teeven scheen de immer olijke maar ook strenge bestrijder van het kwaad.
De crimineel die door Fred en zijn team vervolgd werd kon zijn borst natmaken en zijn knopen tellen. Fred ging nooit door de knieën. Althans, zo deed Fred dat voorkomen. In werkelijkheid bleek dat toch niet helemaal juist te zijn. De drugsbaron Cees H. kon daarover meepraten. En zijn advocaten ook.
Met Cees sloot Fred een deal. Cees kreeg zijn geld terug als hij een klein gedeelte daarvan, namelijk Hfl. 750.000,– aan Nederland schonk. Wat er van zijn in Zwitserland door Justitie veilig gestelde geld over bleef mocht hij houden. Bijna 5 miljoen gulden en dat bedrag mocht niemand weten. Ook de Belastingdienst werd willens en wetens door Fred en zijn mannen buiten beeld gehouden.

Dit speelt zich af in het jaar 2000. Toen de bomen nog tot in de hemel groeiden en iedereen min of meer tevreden was. Nou ja, tevreden met veel te veel geleend geld dan toch.
De deal van Fred en Cees verdient geen schoonheidsprijs, maar het was kennelijk een deal die in die tijd door diverse gezaghebbende beugels kon. Dat Justitie genoegen nam met een “fooi” mag dan in de tijd verdedigbaar zijn, maar dat Justitie medeplichtig was aan een witwasconstructie was en is dat natuurlijk niet.

Ivo Opstelten is nu de minister van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven zijn staatssecretaris. Beiden bars, onnavolgbaar en streng voor iedereen die meent dat de wet best een klein beetje overtreden mag worden. Opstelten is nu de verantwoordelijke minister voor de deal die zijn secondant Teeven destijds met Cees H. sloot. Opstelten is door deze perverse deal in problemen gekomen. Hij kon zich er een jaar geleden nog uit redden toen Kamerleden hem trachten door te zagen, maar het lijkt nu einde oefening te zijn. Een jaar geleden liet Teeven zich ontvallen dat hij alles wist van deze kwestie. Tijdens de Kamerdebatten moesten de Kamerleden genoegen nemen met de mededeling dat Teeven zich er bijna niks meer van kon herinneren. Opstelten hakkelde zich uit de problemen.

Je kon er de klok op gelijk zetten dat er op enig moment een ambtenaar zou zijn die de stukken, die Opstelten niet kon vinden, boven tafel zou brengen. Op de eerste plaats bleken de door Opstelten genoemde bedragen in de verste verten niet te kloppen. Cees H. heeft bijna 5 miljoen gulden terug gekregen en over dat inkomen en vermogen geen dubbeltje belasting hoeven te betalen. Opstelten sprak over een bedrag van ruim 1 miljoen gulden. Op de tweede plaats staat nu vast dat de deal die Fred Teeven met een drugscrimineel sloot zijn aanzien als crimefighter onherstelbare schade heeft toegebracht. Opstelten en Teeven zouden op morele gronden de eer aan zichzelf moeten houden, maar politiek hebben zij weinig te vrezen. Coalitiepartner PvdA lijkt vooralsnog niet bereid het laatste zetje te geven. Afgezien van de kwalijke inhoudelijke kant van deze kwestie wordt nu in korte tijd het aanzien van het politieke bedrijf schade toegebracht. Schade die vrijwel onherstelbaar is en die opnieuw door VVD’ers veroorzaakt is.

Zuivere koffie

De koffie van Starbucks is smerig, duur en populair. Starbucks verdient enorm veel geld met bocht. Het bedrijf heeft met de Nederlandse Belastingdienst geheime afspraken gemaakt. Afspraken die ertoe leiden dat het in Nederland gevestigde bedrijf zo weinig mogelijk belasting betaalt. Starbucks is niet het enige grote bedrijf dat profiteert van de door de belastingdienst gefaciliteerde belastingontwijking. Voor multinationals is Nederland een waar belastingparadijs.
Kamerleden die zich hieraan storen werden tot voor kort door de verantwoordelijke bewindslieden met het spreekwoordelijke kluitje het riet in gestuurd. Het gaat immers om vertrouwelijke en dus geheime afspraken met reusachtige en dus machtige bedrijven.

Het was dan ook heel bijzonder dat Staatssecretaris Wiebes, ook VVD, enkele Kamerleden inzage verleende in de afspraken die zijn Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks. Onder de voorwaarde dat deze Kamerleden over de inhoud van de overeenkomst zullen zwijgen.
Ronald van Raak die namens de SP tot voor kort deel uitmaakte van het Presidium en nog steeds deel uitmaakt van Commissie Stiekem, was één van die uitverkoren Kamerleden. En warempel, Van Raak gaf op geen enkele vraag antwoord. Hij wilde zelfs niet vertellen hoe dik het dossier is of welke kleur de kaft van het dossier heeft. De deals van de Belastingdienst blijven voor de burgers, die niet mogen zeggen dat Nederland een belastingparadijs is, verborgen.

Dat is wrang. Zeker als je in aanmerking neemt dat juist de Belastingdienst werkelijk alles van de onwetende burgers weet. Burgers die geen dealtjes met de Belastingdienst kunnen sluiten, tenzij zij drugscrimineel zijn en Cees heten. H. voor vrienden.

Lees hier de avonturen van Opstelten en Teeven.