De schier oneindige domheid van universitaire reclame

twee plus twee
Het was een onverwacht beeldschoon verjaarscadeau voor mij vorig jaar, de bezetting van het Maagdenhuis, die de neo-regenten blijkbaar met zoveel verbazing sloeg dat zij het tot in april volhield. Niet dat ze sindsdien hebben meegegeven. De poppenkast van het excelleren gaat gewoon door en als het aan het regime ligt worden ook kleuters getoetst op hun geschiktheid voor “de arbeidsmarkt”. Waar leven we anders voor, tenslotte?

Zonder enige gêne houden universiteiten er reclameleuzen op na die zelfs de waspoederaansmeerders, de uitvinders van 99% van de huishoudbacteriën uit vroeger jaren, het schaamrood op de kaken zouden jagen. Meestal ook nog in het Engels, want dat vinden ze wetenschappelijk klinken. Het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten heeft een wedstrijd uitgeschreven over wat men de domste reclamekreten zou vinden, en presto: mijn nummers 1 en 2 zijn inderdaad de nummers 1 en 2 geworden. Volgen wij verder het persbericht van het Platform dat de prijs uitreikt aan de joennefussitie waar men zelfs geen enkele benul meer heeft wat “oneindigheid” zou kunnen betekenen, op de eerste verjaardag van de recente Maagdenhuisbezetting:

Het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) reikt de prijzen uit voor de domste universitaire reclameleuzen. Op donderdag 25 februari worden de winnaars van de 1ste en 2de prijs feestelijk in het zonnetje gezet. De uitreiking is onderdeel van een debat over de financiering van het universitaire onderwijs en onderzoek, dat plaatsvindt van 17.30 tot 19.30 in het Amsterdamse Maagdenhuis.

De uitslag van H.NU’s Domheidsranking 2016 is bekend. Met 6757 punten wint de Rijksuniversiteit Groningen de eerste prijs voor betoonde excellentie met haar slogan ‘Born leaders reach for infinity’. De Universiteit van Amsterdam heeft met de leus ´We are U´ een eervolle tweede plaats bereikt, terwijl Leiden en VU Amsterdam de subtop vormen.

Domheidsranking en universitaire economisering
Het Platform H.NU schreef de wedstrijd uit als een kritiek op de sterk toegenomen economisering van de universiteiten. De vaak onzinnige reclameleuzen vormen een onderdeel van een geregeld herziene universitaire huisstijl en ‘branding campagne’. Deze economisering wordt vormgegeven door steeds verder uitdijende marketing- en PR-afdelingen. Ze is gebaseerd op een visie op de universiteit als een bedrijf dat in de markt gezet moet worden, en leidt tot een geld verspillende concurrentie tussen universiteiten.

De top vier
Meer dan 3.200 mensen brachten hun stem uit. Criteria waren onder andere het opvallend ontbreken van iedere relatie met onderwijs en onderzoek, en de algemenere onzinnigheid van de leus. De vier hoogst geëindigde universiteiten zijn:
1. Rijksuniversiteit Groningen, met Born leaders reach for infinity, 6757 punten
2. Universiteit van Amsterdam, met We are U, 4926 punten
3. Universiteit Leiden, met Excelleren in vrijheid, 2665 punten
4. Vrije Universiteit Amsterdam, met Verder kijken, 1358 punten
De volledige eindstand is hier te vinden.

Maagdenhuisdebat donderdag 25 februari: Wie moet het onderwijs betalen en hoe?
Centrale vragen in het debat: In hoeverre is het hoger onderwijs en onderzoek een publiek goed dan wel een private dienst? Moet de financiering direct afhankelijk zijn van de maatschappelijke vraag en van de studentenaantallen? En hoeveel mag de overhead drukken op de financiering van onderwijs en onderzoek? Gasten zijn onder meer Karl Dittrich (VSNU), Bas Jacobs (EUR) en Reijer Hendrikse (UvA).