De rivieren zijn van ons allemaal!

Ruim 30 jaar natuurontwikkeling langs de rivieren laat zien dat de natuur ons goed kan helpen bij uitdagingen met teveel of juist te weinig water. Toch is de natuur geen vanzelfsprekende bondgenoot. ARK Rewilding Nederland (ARK) en Wereld Natuur Fonds (WWF) roepen de overheid op om het belang van natuur en burger voorop te stellen in nieuw Nederlands rivierenbeleid.

Langs onze rivieren is voldoende ruimte voor meer natuur, maar de huidige ruimte die natuur en mensen in het rivierengebied krijgen, is te beperkt. ‘De rivieren zijn van ons allemaal, van de otter, de steur en de mens’ – benadrukken ARK en WWF.

De overheid is op dit moment bezig om ons rivierenbeleid te herzien. In het najaar van 2023 wordt vervolgens een langetermijnplan gepubliceerd, het zogenoemde Integraal Rivier Management (IRM). Dat is volgens WWF en ARK dé kans om te kiezen voor natuur als bondgenoot.

– Lees verder bij de bron

  • Uitgelichte afbeelding: Overstroomde Waal bij Stadspolder (foto AJvdK)