De ramp van het verdwijnend plankton

Wetenschapslieden hebben een rampzalig verlies aan leven in onze oceanen ontdekt.
Een onderzoekteam in Edinburgh vreest dat plankton, de kleine organismen die het leven in onze zeeën ondersteunen, bijna geheel is weggevaagd. Dit leiden ze af na twee jaar van steekproeven nemen van water uit de Atlantische Oceaan.

Het baanbrekende onderzoek wijt dit verlies aan chemische vervuiling door plastic, kunstmest van boeren en resten van geneesmiddelen in het water. Eerder werd gedacht dat de hoeveelheid plankton was gehalveerd sinds 1940, maar het bijeengebrachte bewijs van de Schotse onderzoekers wijst op een verlies van 90%.

De wetenschapslieden doen de waarschuwing uitgaan dat er maar weinig jaren over zijn voordat de gevolgen catastrofaal duidelijk worden, als vissen, walvissen en dolfijnen uitsterven, met zware gevolgen voor de planeet.

  • Lees verder bij de Sunday Post
  • Uitgelicht afbeelding: By Christian Sardet/CNRS/Tara expeditions – https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00068/full, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91193068