De overheid betaalt de dwangsommen (ze komen toch uit uw zak)

door Arthur Graaff

Een Utrechter ontving bijna € 1 miljoen aan dwangsommen. De gemeente hield zich niet aan regels en termijnen. De rechter boog zich er weer over en oordeelde opnieuw in het voordeel van de burger – geheel onvermijdelijk.

Maar zoals hij eraan toevoegde, met ‘een ongemakkelijk gevoel’ zoals NRC-redacteur Folkert Jensma meldt. Vervolgens geeft Jensma de rechter een harde tik op de vingers omdat de rechter kennelijk erin mee schijnt te gaan dat de overheid allerlei dwangsommen en rechterlijke bevelen naast zich neerlegt. Nieuwsuur kreeg van De Jonge geen documenten op tijd en kan € 25.000 aan dwangsommen gaan innen – maar De Jonge slaapt daar geen seconde slechter van. Kamerlid Knops uit Limburg sjoemelt met grondprijzen, zo erkende de rechter en mag gewoon aanblijven.