De oorlog tegen de Europese natuur: het Weichselhaf

Als je de rivier op zijn Pools aanduidt spreek je van Wisłahaf, er is een Nederlandse naam voor de rivier, Wissel, maar die is ongebruikelijk – besmet door nazidom. Het is de door een strandwal afgesloten lagune van de monding van de Wisła, omzoomd door bossen, een Natura2000-gebied.
Inmiddels worden op grote schaal bomen gekapt rond het strandmeer. Enerzijds om hout te leveren voor de “biomassa-doeleinden” die de Poolse regering zich gesteld heeft. Anderzijds moet er ruimte geschapen worden voor de Poolse marine als toegang tot de Oostzee. Geen van beide beloven iets goeds.
Klimaatmobilisatie of niet, de oorlog tegen de natuur gaat door, met vermeerderde kracht lijkt het.

Guardian