De onzekere toekomst van Achmed en Joris

Weg met de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Voor Joris, Achmed en andere kinderen van Henk en Ingrid.

‘Maxime, we moeten nog 300 miljoen extra bezuinigen.’ ‘Pff, het vet is nu toch wel van de botten?’
‘Niet in de jeugd-ggz. Psychiatrie voor kinderen, zeg maar.’
‘Alweer de zorg? Dat wordt Malieveld.’
‘Noem het geen bezuiniging. Zeg overheveling. Krachtenbundeling. Efficiëntieverhoging. Driehonderd miljoen kan er pijnloos af.’
‘Bij de psychiatrie? Dat zijn toch zware gevallen?’
‘Niet bij kinderen. Een paar nachtmerries en wat ruzie in de klas en je hebt tegenwoordig ADHD. Een tikje contactgestoord en hop, je bent autist. Terwijl ze gewoon groeistuipen hebben of lijden onder een echtscheiding. Zulke kinderen tot psychiatrische patiënten bombarderen is onnodig duur. En miskent de eigen verantwoordelijkheid van ouders en gemeenschap.’
‘Goed argument voor mijn rechtse achterban, Mark, maar…’
‘Tegen links zeggen we dat het huidige beleid ziekmakend is. Medicaliserend. En dat het voorstel past in de nieuwe visie op welzijn. Welzijn Nieuwe Stijl, weet je wel.’
‘Geen idee, maar klinkt goed! Proost!’

Ik voorspel dat er vele kinderen het kind van de rekening zullen worden en dat er door de problemen die er zullen ontstaan in de toekomst door dit hopeloze geklungel, alleen maar vreemdere en nog meer repressiemaatregelen genomen zullen worden. Net zolang tot we allemaal in een dwangbuis rondlopen en willoos doen wat de overheid wil. Een soort 1984.