De nieuwe linkse koers van de PvdA versie 8.7

felix_rottenbergDe grote sociaaldemocratische ziener Felix Rottenberg verwacht dat er na de volgende Tweede Kamerverkiezingen een veel kleinere PvdA-fractie overblijft, en vindt bovendien dat Samsom in 2012 veel te snel gekozen heeft voor een kabinet met de VVD. Daardoor is de positie van de PvdA “door dit kabinet structureel aangetast”. Nee, een zweem van zo’n indruk hadden wij inderdaad ook al gedurende zo’n drie jaar.

Mannen als Samsom en Dijsselbloem hebben zich aan dit kabinet gecommitteerd. Ze geloven nog steeds dat de PvdA het op deze manier redt. Dat ís niet zo!” (NRC)

Maar volgens Rottenberg is Lodewijk Asscher dan DE man als lijsttrekker. De Nieuwe Linkse koers van de PvdA versie 8.7. Ik weet niet hoe het politiek genie Rottenberg dit ziet, maar zou Asscher zich als vicepremier dan misschien níet aan dit kabinet gecommitteerd hebben?

De commissie die Rottenberg leidt, maakte ook het profiel van de nieuwe lijsttrekker. Die moet een linksere koers kunnen uitdragen. “Lodewijk Asscher is daar heel actief mee bezig. Die heeft het in zich.” (NRC)

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Pardon. Nee, die zet vast wel weer even een kabinet in elkaar met nieuwe Klijnsma’s, Van Rijnen en Dijsselbloems die graag ruimschoots vóór hun pensioen nog wat vette commissariaten zouden willen scoren, en die krijg je doorgaans niet door nu eens even enorm links te gaan zitten doen als bewindspersoon. Het wordt wel dringen, want als de PvdA al in een volgend kabinet terecht komt zie ik ze daar niet met meer dan 1 of 2 posities aan deelnemen.

Eerder zie ik het echter gebeuren dat de PvdA een heilzame afgang gaat meemaken, zoals het Nederlands elftal afgelopen weekend tegen Turkije, wat ze – net zoals het Nederlands elftal – eens even heel duidelijk zal maken waar ze uitgekomen zijn ten gevolge van hun beleid van de afgelopen drie jaar, namelijk helemaal nergens. En alhoewel daar bij een voetbalelftal op termijn wel wat aan te doen is door nieuw bloed en een gewijzigde strategie, is dat bij een politieke partij moeilijker omdat die toch geacht worden ergens voor te stáán, aan bepaalde principes vast te houden.

Een voetbalelftal is volkomen gerechtigd een strategie om te gooien als die niet werkt, het is immers maar een spelletje, maar helaas voor de Partij van de Arbeid is de politiek dat niet, en zal het verkwanselen van zo ongeveer elk greintje sociaaldemocratie gedurende in elk geval de laatste twintig jaar ze niet licht vergeven worden. Dit is overigens een probleem waar meer politieke partijen mee behept zijn, het CDA is er al eens genadeloos voor afgestraft na Bruin I. Wat trouwens ook aangeeft dat er niet te vroeg gejuicht moet worden bij de teloorgang van de PvdA, want deze christendemocratisch geappelleerde fake-christenen zijn aan een huiveringwekkende heropkomst bezig.

De VVD heeft nog het minste last van dit verschijnsel, maar dat komt doordat opportunistisch, principeloos en egoïstisch gedrag zo ongeveer het basisprincipe van elke kapitalistische partij is, dus met windvaanpremier Rutte aan de borreltafel heeft deze partij al enige jaren de gedroomde lijsttrekker.

De PvdA meende zich deze strategie ook te kunnen permitteren, maar dat bleek een misrekening. Er zijn namelijk nog mensen met fatsoen in dit land, zoals ook de plotseling zichtbaar geworden empathie met vluchtelingen uit Syrië van de afgelopen week heeft aangetoond. Dat geeft nog enige hoop.