De naam van professor B.M. Telders geperverteerd

In de krant waarvoor destijds tientallen mensen in de duinen zijn kapot geschoten, is niet alleen plaats voor een haatheks als Elma Drayer die er haar diarree aan moslimhaat de vrije loop mag laten.
Ook Patrick van Schie van het propagandabureau van de VVD mocht er gisteren zijn drolletje achterlaten.
Ik ga overigens niet naar die kutkrant linken, dat gun ik die lui van die tot hetzeblad omgeturnde voormalige verzetskrant niet.
Patrick van Schie van de VVD dus die de volgende vraag stelde:

“Is het denkbaar dat in Nederland een partij ergens aan de macht zou deelnemen die zich als directe nazaat van de NSB opstelt, die ook vol begrip is over de bezettingsjaren en de toen uitgeoefende nazi-terreur vergoelijkt? ”

Ik zal hem even voor de heer Van Schie en zijn mede VVD’ers alsook ieder ander die vatbaar is voor het gereutel van die kwaadaardige zwatelaar beantwoorden:

2013-03-12 GJvU VVD Moslims naar Auschwitz

Hier wordt de partijgenoot van Van Schie die islamitische medeburgers in Auschwitz de dood in wil jagen even opgehemeld.

2014-08-15 VVD Neerhof over Breivik

2014-08-16 Propstra 2

2014-08-14 Getto Propstra

Dus het antwoord op de vraag van Van Schie of het denkbaar is dat in Nederland een partij ergens aan de macht zou deelnemen die zich als directe nazaat van de NSB opstelt, die ook vol begrip is over de bezettingsjaren en de toen uitgeoefende nazi-terreur vergoelijkt, luidt zonder reserve of voorbehoud: ‘ja’.
Het is niet alleen denkbaar, het is helaas de realiteit en die partij waar ik op doel is dezelfde partij die een eenmansclub van tweede kans nazi’s als een hele normale partij met hele normale standpunten (zoals daar zijn massamoordverheerlijking en het oproepen tot etnische zuivering, antisemitisme alsook het intimideren van de rechterlijke macht. Voor dat laatste hoeft u slechts even het laatste zinnetje te lezen in de verklaring die de wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar Wilders gisteren bij de rijksrecherche heeft afgelegd,) beschouwt en waar het ‘heel prettig’ mee samengewerkt heeft (totdat het de geblondeerde lijder zelve was die die ‘hele prettige’ samenwerking verbrak): Van Schie’s eigen partij de VVD.

Dus alleen al vanwege het feit dat het in de VVD kennelijk heel normaal gevonden wordt dat mensen omwille van hun religie opgesloten worden in getto’s en concentratiekampen (en daar ook de dood moeten vinden gezien het gebruik door de betreffende VVD’er van de term ‘enkele reis’) en mensen – kinderen zelfs! – vanwege hun politieke associaties en masse worden doodgeschoten, past het Van Schie zijn bek te houden.
Dan hebben we het nog niet gehad over – over wegkijken, bagatelliseren en ontkennen gesproken – bijvoorbeeld die VVD-‘coryfee’ genaamd Frits Bolkestein die wat mij betreft mét Frans van Anraat wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de bak zou moeten zitten. Of over de rol van die man in Indonesië toen daar indertijd honderdduizenden linkse activisten, vakbondsmensen en anderen over de kling gejaagd werden door het Shell zeer gunstig gezinde regime Soeharto in een massamoord die qua gruwelijkheid niet onderdeed voor de gruwelen van Pol Pot.
Verder heb ik nog nooit een VVD’er horen zeggen, laat staan dat ik de VVD als partij officieel heb horen verklaren, dat de steun welke die partij heeft gegeven aan de misdadige oorlog van de VS in Indochina fout was. Of de steun van die partij aan het door de nazi-vrienden van de PVV zo opgehemelde apartheidsregime in Zuid Afrika.
Of de steun van de VVD aan Pinochet en Videla alsook de terreur van de door de VS gesponsorde oligarchieën in Midden Amerika.

En over nazi-vrienden gesproken: was het niet VVD’er en schaliegas-evangelist Hans van Baalen die de nazi’s bij hun machtsgreep in Oekraïne van dienst was?
Hebben we het een andere keer over de controle- en dwangstaat die VVD’ers Opstelten en Teeven aan het optuigen zijn en waar Erich Mielke zijn vingers bij afgelikt zou hebben.
Over Fred Teeven gesproken, die beziet mensen aldus blijkens een citaat van 30 september jongstleden:

2014-09-30 Teeven uitruimbaar

‘Ontruimbaar’en ‘verwijderbaar’. Alsof je het over kippen met vogelgriep hebt. Hoe gestoord en moreel ontspoord kan je zijn als je lui met zulke ideeën in je gelederen duldt?

Kortom: dat de propaganda-afdeling van de VVD waar Van Schie directeur van is, de naam draagt van professor B.M. Telders is een pervertering van ’s mans naam die zijn weerga welhaast niet kent.