De minachting van de regeerders voor de geregeerden

De minirok en lachen, gieren, brullen om Paul de Leeuw of Gordon – hoogtepunten van joods-christelijke cultuur waar zullie niet aan kunnen tippen. Dat is zo ongeveer de Nederlandse tegenhanger van de laïcité die in Frankrijk ingezet wordt tegen “de moslims”. Het is armzalig en er valt ook geen verzameling intellectuelen te bedenken die van het stempel van nuttige idioten van ultrarechts, zoals geleid door Wilders, kunnen worden voorzien. De nuttige idioten heten Dijsselbloem, Asscher, Verhagen, noem de politieke onderwereld die bovendrijft maar op. Dan kan men tenminste het noemen van Fennema, Tillie of Scheffer vermijden, om van zo iemand als Ellian maar te zwijgen. Eh…

Gedurende lange tijd hebben de heersers hun autoriteit gerechtvaardigd door zich te bekleden met de veronderstelde deugden van de verlichte klasse, zoals prudentie, gematigdheid, wijsheid… De regeringen van vandaag spreken in termen van een wetenschap – economie – en beweren dat ze niets anders doen dan haar zogenaamd objectieve, onontkoombare wetten toe te passen (die toevallig de belangen van de heersende klassen goed uitkomen). Maar we hebben de economische rampen en de geopolitieke chaos gezien die de oude heersende wijsheid en de nieuwe economische wetenschap de laatste veertig jaar hebben voortgebracht. Dit vertoon van incompetentie van de vermeend competenten heeft slechts de minachting van de geregeerden opgeroepen jegens degenen die hen met zoveel minachting regeren. Het positieve vertoon van democratische competentie van de vermeend incompetenten is evenwel weer iets geheel anders.

Woorden van Jacques Rancière naar aanleiding van de winst van Front National, in het Engels, het origineel kan men achter een betaalmuur aantreffen.