De milieuramp die jaarwisseling is in Nederland

Dit kan blijkbaar alleen door middel van een ingezonden stuk – we zouden het graag integraal overnemen maar dan zal de Slijpsteen voor de Geest wel gaan jammeren en dreigen.

Dit jaarlijkse drama, verkocht als traditie (hoewel in mijn jeugd afwezig), begint nu eindelijk ook de aandacht te trekken van de politici, altijd bang natuurlijk om regulerend op te treden bij volksvermaak en huiverig om regels te handhaven. Wat in het bijzonder opvalt is dat de milieubeweging zich muisstil houdt, hoewel wij toch te maken hebben met een groot milieuprobleem: stank- en geluidsoverlast en vervuiling van de eerste orde.

Neem zwaveldioxide. De zwaveldioxide-uitstoot van het vuurwerk op oudejaarsavond overtreft de jaaremissie van het totale wegverkeer in Nederland ruimschoots.