De maakbare samenleving van de VVD: abortuscijfers omlaag, kameraadskes!

Planeconomie, onzin, maakbare samenleving, dat is iets van de jaren zeventig toen Het Licht van de Markteconomie nog niet op een iegelijk scheen.
Maar de VVD weet toch wat goed voor ons allen is, vooral voor vrouwen:

Er worden nu ongeveer 30.000 abortussen per jaar uitgevoerd. ‘We doen veel aan voorlichting en preventie. Als je vervolgens naar dat cijfer kijkt, dan schrik ik daar wel van’, aldus Schippers. ‘Ik wil het abortuscijfer verder naar beneden zien te krijgen. Abortus is geen verkapte anticonceptie.’

Huisartsen moeten bij het omlaag brengen van de cijfers behulpzaam zijn.
Morgen in Nederlands Dagblad, dat de Schreeuw voor Leven graag laat weerklinken.