De Lijn en NMBS presteren slecht, de regeringen willen dat zo

Regeringsbeleid beoordeel je best niet op uitgesproken intenties maar op concrete uitvoering. De Vlaamse regering beweert de Vlaming te willen overtuigen om de auto thuis te laten. In de praktijk doet ze het omgekeerde. De federale regering vertoont eenzelfde diepe kloof tussen retoriek en realiteit.

De Lijn heeft te weinig buschauffeurs en de NMBS heeft te weinig machinisten. Dat is in een notendop het recentste probleem van het openbaar vervoer. Bij De Lijn zou dat komen omdat heel wat chauffeurs overstappen naar de privé-sector en onder meer voor autocar- en vervoersbedrijven gaan werken.

De NMBS zit dan weer met een tekort aan machinisten omdat veel van hen nog snel willen profiteren van het bestaande pensioenstelsel. Op dit ogenblik mag een treinbestuurder nog met pensioen op 55 jaar. Vanaf 2018 wordt dat 57 jaar, om zo geleidelijk te stijgen naar 63 jaar in 2030. Dat is alvast het plan van de federale regering.

Het spoor is een federale bevoegdheid. De verandering van de gunstige pensioenregeling die de regering van Charles Michel voorstelt zou de oorzaak zijn van het recente tekort aan machinisten. Werkelijk? De realiteit is zoals steeds heel wat genuanceerder en complexer.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be