De leliën des velds – een enorme gifbelt

Honderdzestig bezorgde omwonenden van velden met lelieteelt in Westerveld lieten dertien monsters van de bodem en het oppervlaktewater onderzoeken en vonden giftige stoffen. In tien grond- en gewasmonsters zaten 57 verschillende bestrijdingsmiddelen. De burgers eisen dat de overheid maatregelen neemt.

In het Drentse Westerveld worden op grote schaal lelies geteeld. Daarbij gebruiken de boeren veel bestrijdingsmiddelen. Maar er is nog geen onderzoek naar hoeveel van die middelen achterblijven in de bodem en het oppervlaktewater. Daarom lieten de burgers zelf onderzoek doen.

– Lees verder bij de bron, Zembla

Resultaat van het onderzoek hier
Toelichting op de resultaten