De klaploper van de dag

Anne Mulder VVDEnig idee wie dit is? Nee? Hij is lid van de Tweede Kamer. ‘OK’ zult u zeggen ‘en wat heeft die meneer dan wel gedaan als lid van ’s lands hoogste wetgevende orgaan waar de maatschappij iets aan heeft?’
Ik zou het niet weten. Ik zou niet weten wat deze meneer tijdens zijn inmiddels 1635 dagen durend lidmaatschap van die vergaarbak van moreel ontspoorden gepresteerd zou hebben waar iedereen van zou zeggen ‘Dat heeft die Anne Mulder van de VVD toch maar mooi geflikt. Daar zullen zelfs onze kleinkinderen hem dankbaar om zijn.’

Afgelopen donderdag sloegen verschillende ziektekostenverzekeraars alarm omdat het aantal mensen dat het verplichte eigen risico niet meer kan opbrengen explosief is gestegen. Honderdduizenden kampen met betalingsmoeilijkheden, gaan niet meer naar het ziekenhuis als de huisarts ze dat voorschrijft of halen hun medicijnen niet meer op.

De VVD klaploper Anne Mulder weet precies hoe dat komt: die mensen zijn klaplopers!
Terwijl deze meneer voor ruim 8000 Euri per maand – dik tien bijstandsuitkeringen elke maand weer – in de ruim vierenhalf jaar dat hij aan het pluche kleeft als klapvee voor Bruin I en Bruin II en niets aantoonbaars heeft gedaan waar de maatschappij ook maar iets mee opschiet, weet hij precies te vertellen dat mensen die in de shit zijn terecht gekomen zonder dat ze daar verreweg in de meeste gevallen ook maar iets aan kunnen doen, gewoon ordinaire profiteurs zijn die lekker van hun aan de verzekeringsmaatschappij toekomende centjes aan het potverteren zijn, de kachel flink hoog opstoken en dure telefoongesprekken voeren. Energie en een telefoon zijn in de optiek van die VVD klaploper blijkbaar geen eerste levensbehoeften.
Mensen die in de bijstand terecht zijn gekomen omdat ze hun baan verloren zijn en ernstig ziek zijn geworden waardoor ze naast alle ellende ook nog eens in de financiële shit zitten: Anne Mulder van de VVD kan zich daar helemaal niets bij voorstellen. Klaplopers zijn het volgens deze VVD’er wiens partij de idee aanhangt ‘ziek zijn is een keuze’ en dat wie ziek is zijn zaken maar bij elkaar moet crowdfunderen, lees: schooien.
Dat zegt iemand die tot een partij hoort die synoniem is met corruptie en zwendel.
Zoals ik al zei: een ontiegelijke klaploper die Anne Mulder van de VVD.
Ik meld het feit maar even om te laten weten achter wat voor immorele idioten Nederland al jaren in deze door en door verrotte scherts-democratie aanloopt.

O ja, en dat eigen risico was destijds ingevoerd als resultaat van de politieke keuze die inhield dat mensen er van bewust gemaakt moesten worden dat zorg geld kost. Het was dus in feite gewoon een ideologische keuze zonder enige financiële noodzaak.
En Anne Mulder van de VVD? Die heeft eind van deze maand alleen al weer meer dan twee-en-twintig keer het bedrag aan verplicht eigen risico bij elkaar geharkt zonder ook maar iets gedaan te hebben dat enig nut heeft voor wat vroeger heette ‘het algemeen belang.’
Klaplopers van de VVD als Anne Mulder onderhouden, dat kost pas geld.