De kievit roept bijna de eigen naam

De spelling van het woord kievit doet geen recht aan de poging de naam onomatopeïsch te doen lijken.
De roep klinkt als tamelijk helder weer te geven hoewiet, in de vlucht in gezelschap als wietewietewiet. Kieviet zou dus de schrijfwijze moeten zijn, en opmerkelijk genoeg krijg ik er geen kringeltje onder, dus misschien mag het (al is het ook een persoonsmaam).
Het gaat niet goed met de kievit, dankzij de door de EU gesubsidieerde veeteelt die de weiden en daarmee de broedplaatsen doet verwoesten.
Excuses voor de antropocentrische titel.