De jaren 10: tweederde van de dagvlinders ging achteruit

Dankzij de tellingen van meer dan duizend vrijwillige tellers in het meetnet vlinders kunnen we terugkijken naar de veranderingen in de afgelopen tien jaar, van 2010-2019. Het is geen positief beeld, want veel van de dagvlinders zijn de laatste tien jaar (verder) achteruitgegaan.

Wat meteen opvalt: twee op de drie vlindersoorten ging achteruit. Daar zaten soorten bij die het al lang moeilijk hebben, zoals de argusvlinder en het gentiaanblauwtje. Ook het bont zandoogje ging de laatste jaren achteruit. En dat terwijl hij zich de twintig jaar daarvoor nog flink had uitgebreid. Dankzij het meetnet vlinders kunnen we een duidelijk overzicht maken van de afgelopen 10 jaar.

– Lees verder bij de bron, Vlinderstichting