De insectenapocalyps

Aan de hand van een onderzoek in Denemarken afgelopen zomer komt ook de New York Times tot de slotsom dat het Insecten-Armageddon allang ingezet is. Er moet bij verhalen over het instorten van het insectenrijk altijd bij gezegd worden terwille van mensen die niets ophebben met mieren, muggen en vliegen dat vissen, vogels en planten afhankelijk zijn van insecten als voedsel of bestuivers. Als bijen niet meer bestuiven moeten mensen het doen, en dat kost geld! Misschien komt die boodschap aan. In feite is die redenering deel van het probleem dat de slachting heeft aangericht.

Het stuk in de NY Times.