De impact van vuurwerk op vogels

Jaarlijks worden op 31 december miljoenen kilo’s vuurwerk afgestoken en dat zorgt voor massale stress onder vogels. Hoewel de negatieve impact van vuurwerk op de volksgezondheid en het milieu vaak in de media wordt besproken en in mindere mate het effect op huisdieren, worden de negatieve gevolgen voor dieren in het wild zelden genoemd.

Volgens onderzoekers van de UvA is het effect van vuurwerk op vogels dramatisch:

“Als op één moment in het hele land vuurwerk wordt afgestoken, kunnen de vogels geen kant op. Ze ondervinden stress en verbruiken veel van de energie die ze tijdens de koude winternachten zo hard nodig hebben. Ook kunnen niet alle vogels in het donker navigeren en botsen ze op gebouwen of hoogspanningskabels.”-

– Lees verder bij de bron