De grutto wordt uitgeroeid

Veldonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen haalden de afgelopen jaren grutto-eieren uit kansloze raaigraspercelen om ze vervolgens uit te broeden in een broedmachine. De kuikens die uit de eieren kwamen werden voorzien van een zender. Egbert van der Velde: ,,Op die manier hoopten we meer te weten te komen over de periode waarin ze vliegen.’’

,,Wat denk je? De meeste kuikens verhongerden voordat ze aan de trek naar Afrika konden beginnen. In juli is er in heel Nederland bijna geen plek meer te vinden waar een gruttokuiken zijn snavel in de grond kan krijgen. Zelfs aan de slootkanten niet. Dus wat gebeurt er met de weinige kuikens die het in ons moderne boerenland tot vliegende vogel weten te halen? Die zitten soms drie weken in opgedroogde sloten. En langzaam aan zie je de groepjes steeds kleiner worden tot ze op zijn.”

– Lees verder bij de bron, de Leeuwarder Courant.