De grote vervuilers deden nog maar eens een klimaattop mislukken

Twee weken werd op de klimaattop COP25 onderhandeld over het opschroeven van de ambities om de klimaatcrisis onder controle te krijgen. Dat gebeurde in Madrid nadat Chili te onstabiel geworden was door het massale volksprotest. De top werd een nieuwe flop. In de verlengingen werd – terwijl de meeste deelnemers al terug naar huis waren – eindeloos gebikkeld over een paar paragrafen in wat leek op een wedstrijd ‘hoe kan je een tekst zo flauw en tandeloos mogelijk maken’.

De lobbyisten van de grote vervuilers vonden dat het genoeg was om ‘landen uit te nodigen om tegen 2020 hun plannen bekend te maken’. Uiteindelijk werd er nog één paragraafje aan toegevoegd. Daarin wordt benadrukt dat er een enorme kloof gaapt tussen de inspanningen van de ondertekenaars van het klimaatakkoord van Parijs en de belofte om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden en liefst zelfs onder 1,5 graad.

Een maat voor niets dus. Over de andere knelpunten werd gewoon niets beslist. Een beslissing over het mechanisme dat de koolstofmarkt reguleert, werd uitgesteld. Tot opluchting van de aanwezige klimaatorganisaties, Friends of the Earth had het zelfs over een kleine overwinning. De Belgische Klimaatcoalitie reageerde in dezelfde zin: “Gezien de grote boekhoudkundige creativiteit en ontluisterende voorstellen van een aantal landen, is dit vrij goed nieuws.” De teksten waarover dagenlang gediscussieerd werd, waren dus zo slecht dat klimaatverenigingen het mislukken van die gesprekken nu al als een overwinning moeten beschouwen.

Lobbymachine

De Belgische klimaatbewegingen reageren bijzonder scherp op het falen van de top. “Voor de zoveelste keer werden de steeds talrijker en luider klinkende progressieve stemmen ondermijnd door de machtige lobbymachine van de fossiele industrie, die een ambitieus klimaatakkoord als een bedreiging ziet voor hun winst. Politici verloren zich in eindeloos gekibbel over artikel 6 dat de koolstofmarkt reguleert en toonden geen enkel engagement om hun uitstoot daadwerkelijk te verminderen”, reageert Greenpeace.

Volgens Greenpeace was deze top onder aanvoering van Bolsonaro en Trump een ‘aanval op de ziel van het Akkoord van Parijs’. De milieuorganisatie vindt dan ook dat het tijd is voor bezinning over de manier waarop zo’n top georganiseerd wordt. ““Regeringen moeten zich volledig herbezinnen over de manier waarop ze klimaatonderhandelingen voeren, want de uitkomst van deze COP is volstrekt onaanvaardbaar”, zei Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace International. “We hadden een besluit nodig dat een adequaat antwoord was op de oproep van de jongeren, dat de wetenschap als leidraad nam en dat de urgentie erkende van deze klimaatnoodtoestand. In plaats daarvan konden klimaatblokkers zoals Brazilië en Saoedi-Arabië, dankzij een zwak voorzitterschap van Chili, ongestoord onderhandelen over CO2-transacties en werden wetenschappers en het maatschappelijk middenveld platgewalst.”

Nog volgens Greenpeace was enkel de nieuwe koers van de EU een klein lichtpuntje. “Samen met landen als China, India en de progressieve landen in het zuiden van de wereld kan de EU het Akkoord van Parijs volgend jaar nieuw leven inblazen”, aldus Greenpeace.

Volgend jaar landt de klimaattop in Glasgow. De Klimaatcoalitie roept de Belgische regeringen op om dan bij de groep van ambitieuze landen aan te sluiten. “Alle landen zullen meer dan een tandje moeten bijsteken om tijdens de COP26 in Glasgow versterkte ambities af te kloppen, zoals het Akkoord van Parijs bepaalt. Deze week zette de Europese Unie een eerste stap in die richting met de lancering van de Green Deal en de beslissing om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het is essentieel dat België naar dit signaal van de EU luistert. Ons land moet zich bij de meest ambitieuze landen voegen en een verhoging van de Europese 2030-doelstelling steunen”, zegt de Klimaatcoalitie.

– Redactie De Wereld Morgen, alwaar origineel