De Graaf en De Grave, de banen zijn binnen

D’66-er Thom de Graaf gaf het Kamerlidmaatschap op toen de gekozen burgemeester het niet haalde. Zodat hij benoemd kon worden tot burgemeester van Nijmegen, waar zijn vader dit ambt ook al bekleed had. Ongekozen natuurlijk.
En al even ongekozen wordt de figuur vice-voorzitter van de Raad van State, “onderkoning” in de wandeling geheten. Laat D’66-ers maar schuiven.
Ach, en wie krijgt hij naast zich in die Raad van State?
Zowaar, niemand meer of minder dan Frank de Grave (verre familie?) van de VVD.
De Grave koestert de democratie, die ongekozen functie is een mooie afronding van een prachtige carrière.
Hier een overzicht van zijn commissariaten en dergelijke, zeven jaar geleden. Hoe het nu zit met deze parel uit de volksvertegenwoordiging mogen ze verder uitzoeken.
“Onkreukbaar”, zo’n begrip uit een ver verleden.